Rapport fra webinar om barn uten ID-nummer

Rapport om barn uten fødsels- og personnummer (fnr) eller midlertidig d-nummer (dnr) i Sør-Vest politidistrikt.
Publisert: 01.06.2021

Lene Haver Schmidt ved Sør-Vest politidistrikt presenterte i vårt webinar 27/5 funn fra rapporten hun har laget om barn uten fødselsnummer eller D-nummer. Undersøkelsen er basert på informasjon fra politidistriktets kommuner. 28 av 32 kommuner besvarte henvendelsen.

Haver Schmidt ønsket i sin undersøkelse å finne ut hvordan barn kan leve uregistrert i Norge uten at det fanges opp, og hvilke konsekvenser dette kan få for barna og for samfunnet.

I undersøkelsen som var begrenset til barn i skoleplikt alder fra 6-16 år, kom det frem at 119 barn deltok i undervisning uten å være registrert med fødsels- eller D-nummer.

Rapporten som presenterer flere funn, anbefalinger og tiltak er tilgjengelig på politets nettsider her eller lastes direkte i denne lenken.

Haver Scmidts presentasjon er tilgjengelig her (PDF).