Hva brukerne ønsker mer av

Undersøkelsen gir innblikk i hva slags innhold brukerne av Nasjonalt ID-senters fagportal ønsker mer av.
Publisert: 10.11.2021

En viktig del av undersøkelsen tok for seg innhold brukerne ønsker seg mer av. Det kom blant annet ønsker om:

  • Flere land i ID-basen
  • Flere dokument-eksempler
  • Statistikk over ID-misbruk på verdensbasis eller i den vestlige verden
  • Oppfriskningsmateriell for andrelinjen
  • Flere e-læringskurs mot andrelinjen
  • Mer mengdetrening
  • Mer klasseromsundervisning, gjerne på instruktørnivå

Vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle alle våre digitale tjenester.

ID-basen står sentralt i det digitale tilbudet, og inneholder nå informasjon om 26 land.

ID-basen finner du her (krever pålogging).

Alerts er en tjeneste som gjør det enklere for deg å følge med på bevegelser innen dokumenter, modus operandi og taktisk informasjon. 

Alerts finner du her (krever pålogging).

Brukerne om fagportalen

Nedenfor finner du mer informasjon om noen av tilbakemeldingene Nasjonalt ID-senter fikk i undersøkelsen.