Til våre brukere

På bakgrunn av smitteverntiltak, vil leveransene av Nasjonalt ID-senters tjenester bli påvirket den kommende tiden.
Publisert: 12.03.2020

På bakgrunn av smitteverntiltak, vil leveransene av Nasjonalt ID-senters tjenester bli påvirket den kommende tiden.

Vårt dokumentlaboratorium vil være stengt, foreløpig til og med 13. april. Dette innebærer at saker som er sendt inn ikke vil bli behandlet i denne perioden. Saker som er ferdig behandlet blir heller ikke sendt ut. Ved særlige behov for saker i retur eller rask behandling, vennligst ta kontakt med vår vakttelefon 404 32 705 eller ID-desk@nidsenter.no.

Av samme grunn vil rådgivningstjenesten ha redusert kapasitet i denne perioden. Vi vil likevel forsøke å bistå så langt som mulig (404 32 705 / ID-desk@nidsenter.no), men ber om forståelse for at vi vil måtte prioritere saker som ikke kan/bør vente.