Til våre brukere

På bakgrunn av smitteverntiltak, vil leveransene av Nasjonalt ID-senters tjenester bli påvirket den kommende tiden.
Publisert: 12.03.2020

På bakgrunn av smitteverntiltak, vil leveransene av Nasjonalt ID-senters tjenester bli påvirket den kommende tiden.

Vårt dokumentlaboratorium gjenopptok arbeidet med dokumentundersøkelser i slutten av mai, men med begrenset kapasitet. Vi prioriterer sakene basert på frister, lang liggetid, prosessuelle skritt, menneskelige hensyn osv. Dette innebærer at saker som ikke kan prioriteres, dessverre fortsatt vil bli liggende noen uker før de påbegynnes. Vi kan ikke anslå nøyaktig hvor lenge. Begrunnede ønsker om prioritering vil bli forsøkt etterkommet.