Til våre brukere

På bakgrunn av smitteverntiltak, vil leveransene av Nasjonalt ID-senters tjenester bli påvirket den kommende tiden.
Publisert: 12.03.2020

På bakgrunn av smitteverntiltak, vil leveransene av Nasjonalt ID-senters tjenester bli påvirket den kommende tiden.

Vårt dokumentlaboratorium gjenopptok arbeidet med dokumentundersøkelser i slutten av mai, men med begrenset kapasitet. Vi prioriterer sakene basert på frister, lang liggetid, prosessuelle skritt, menneskelige hensyn osv. Dette innebærer at saker som ikke kan prioriteres, dessverre fortsatt vil bli liggende noen uker før de påbegynnes. Vi kan ikke anslå nøyaktig hvor lenge. Begrunnede ønsker om prioritering vil bli forsøkt etterkommet.

På grunn av koronasituasjonen, vil det dessverre ikke bli avholdt flere fysiske første- eller andrelinjekurs i våre lokaler i 2020. Nasjonalt ID-senter lanserte tidligere i høst en digital versjon av førstelinjekurset. Videre jobber vi med å digitalisere store deler av andrelinjekurset, samt utarbeide en ny løsning for klasseromsundervisningen som kombinerer digital forberedelse og workshops med fysisk oppmøte.

Nasjonalt ID-senter vurderer fortløpende om klasseromsundervisningen for førstelinjekurset «ID-arbeid i førstelinjen» kan tilpasses til gjeldende retningslinjer for smittevern. Følg med på portalen vår og i sosiale medier for oppdatert informasjon om status og påmelding.