Til våre brukere

Smitteverntiltakene påvirker Nasjonalt ID-senters leveranser.
Publisert: 12.03.2020

På grunn av koronasituasjonen, vil det dessverre ikke bli avholdt flere fysiske første- eller andrelinjekurs i våre lokaler i 2020. Nasjonalt ID-senter lanserte tidligere i høst en digital versjon av førstelinjekurset. Videre jobber vi med å digitalisere store deler av andrelinjekurset, samt utarbeide en ny løsning for klasseromsundervisningen som kombinerer digital forberedelse og workshops med fysisk oppmøte.

Nasjonalt ID-senter vurderer fortløpende om klasseromsundervisningen for førstelinjekurset «ID-arbeid i førstelinjen» kan tilpasses til gjeldende retningslinjer for smittevern. Følg med på portalen vår og i sosiale medier for oppdatert informasjon om status og påmelding.