Til våre brukere

Smitteverntiltakene påvirker Nasjonalt ID-senters leveranser.
Published: 3/12/2020

Nasjonalt ID-senters leveranser blir påvirket som følge av smitteverntiltakene. Vårt dokumentlaboratorium har gjennom pandemien operert med sterkt redusert kapasitet. Vi prioriterer sakene basert på frister, lang liggetid, prosessuelle skritt, menneskelige hensyn osv. Dette innebærer at saker som ikke kan prioriteres, dessverre fortsatt vil bli liggende noen uker før de påbegynnes. Vi kan ikke anslå nøyaktig hvor lenge. Begrunnede ønsker om prioritering vil bli forsøkt etterkommet.

På grunn av koronasituasjonen, vil det dessverre ikke bli avholdt flere fysiske første- eller andrelinjekurs i våre lokaler i 2020. Nasjonalt ID-senter lanserte tidligere i høst en digital versjon av førstelinjekurset. Videre jobber vi med å digitalisere store deler av andrelinjekurset, samt utarbeide en ny løsning for klasseromsundervisningen som kombinerer digital forberedelse og workshops med fysisk oppmøte.

Nasjonalt ID-senter vurderer fortløpende om klasseromsundervisningen for førstelinjekurset «ID-arbeid i førstelinjen» kan tilpasses til gjeldende retningslinjer for smittevern. Følg med på portalen vår og i sosiale medier for oppdatert informasjon om status og påmelding.