- Et godt trent øye er fortsatt vårt viktigste redskap

Etter mange år i bransjen ved Ida Gladheim ved ID-dokumentseksjonen mye om hva som kreves i faget.
Publisert: 18.12.2020
ida.jpg
Ida Gladheim er dokumentgransker ved ID-dokumentseksjonen. Hun er utdannet dokument- og skriftgransker fra Kripos og har 18 års erfaring med faget.

Ida forteller at hovedvekten av dokumentene Nasjonalt ID-senter undersøker, er underlagsdokumenter som dokumentteknisk ikke utviklet seg mye når det gjelder sikkerhetselementer, sammenliknet med reise- og ID-dokumenter. De sistnevnte følger trender og tekniske elementer som stadig er i utvikling. De tekniske utfordringene knyttet til underlags­dokumenter er i hovedsak de samme som for 10 år siden.

Vannmerket er et godt eksempel.  I en dokumentgranskers øyne er et vannmerke fortsatt noe av det beste man har av sikkerhetselementer i papir. At det ble funnet opp for svært lenge siden, men fortsatt er i bruk, må bety at det fungerer, mener Ida.  

Hun mener at den største utviklingen knyttet til undersøkelser er kunnskap basert på oversikter og sammenligningsgrunnlag. Sammenligningsgrunnlaget blir stadig bedre fordi referansedatabasene utvides med flere dokumenter.

Vi kommuniserer bedre med brukerne våre, sier Ida, både i rapporter og gjennom undervisning i de 10 årene vi har eksistert. Andrelinjen har de siste årene fått sterkere fokus, og har fått bedre kompetanse på ID-kontroll. - Dette er et utrolig viktig samarbeid, som jeg håper Nasjonalt ID-senter vil satse på og følge opp enda bedre.  Vi som er saksbehandlere, har god kontakt med de såkalte «andrelinjeressursene» og nyter godt av hverandres kompetanse. Mikroskop og ulik bestråling er fortsatt de viktigste hjelpemidlene, akkurat som for 10 år siden. Men Ida understreker at vi fremdeles er like avhengig av et godt trent øye.

Dokumentundersøkelsesrapporter er en viktig oppgave for seksjonen ID-dokument og en viktig kanal for å overføre kompetanse til brukerne.

Det skjer også via vakttelefonen, som har vært en suksess. Her løser man gjerne sakene med saksbehandler, der og da, og Ida har flere historier hvor en telefon til Nasjonalt ID-senter har avverget beslag eller fengsling.

Dokumentgranskerne har tett kontakt med laboratoriemiljøene hos IND i Nederland, tyske Bundespolizei og NDFU i Storbritannia (Immigration – Storbritannia). Det kan være svært nyttig også i enkeltsaker.

Til tross for den teknologiske utviklingen som har funnet sted, kommer til å fortsette med dokumentundersøkelser, tror Ida. Digitalisering vil tvinge seg frem, men vi jobber med vanlige mennesker i en verden som ikke er identisk for alle. Ida tror heller ikke at passindustrien gir opp med det første.

Hun håper på mer samarbeid om registrering av falske dokumenter, som kan gi bedre oversikt. Dette vil hindre ID-misbruk og vil danne grunnlag for gode kontrollrutiner, tror hun.