- De fleste vet noe om sine lands dokumenter

Nasjonalt ID-senter ble opprettet for å styrke politiets og utlendingsforvaltningens arbeid med å avklare identitet, forklarer Vegard. 
Publisert: 18.12.2020
vegard.jpg
Vegard Pettersen er seniorrådgiver ved ID-person med ansvar for det internasjonale samarbeidet ved ID-basen og for identitetsrelatert informasjon knyttet til en rekke land, inkludert Irak, Palestina, Somalia og Syria. Han har arbeidet for FN i Libanon og Palestina og for Politiets utlendingsenhet.

I hovedsak handler ID-avklaringsarbeid om:

  1. a) kontroll av person
    b) kontroll av ID-dokumenter og av underlagsdokumenter som ligger til grunn for utstedelsen av andre identitetsdokumenter, som pass og ID-kort
    c) en kombinasjon av kontroll av person og dokumenter

Vegards ansvar omhandler personen, altså punkt a) og c). Derav navnet «ID-person», sier Vegard.

Vegard forteller om en systematisering og bedre tilgang til informasjon for Nasjonalt ID-senters brukere. Brukerne trenger å sjekke utlendingens kunnskap om sitt lands ID-dokumenter, selv uten dokumentasjon av identitet.

Det er fordi få mennesker i verden i dag ikke har noen form for ID- eller underlagsdokumentasjon. Mange land Norge mottar asylsøkere fra, er dokumentsamfunn, sier Vegard videre. Her utstedes mange flere dokumenter enn i Norge som er viktige for borgerne. Det kan være for registrering av skolegang, giftemål, bevis på avtjent militærtjeneste og som legitimasjon overfor politi eller militære myndigheter.

De fleste som ankommer Norge, selv de uten ID-dokumenter, vet noe om sitt lands dokumenter. De bør kunne si noe om hvordan pass, ID-kort eller fødsels- og vigselsattester blir utstedt og prosedyrer for registrering av viktige livshendelser.

Dette var bakgrunnen for ID-basen, sier Vegard. ID-basen har systematisert, landspesifikk og nyttig informasjon for bruk i kontroll av personer med eller uten dokumenter.

ID-basen kom i drift i 2014 og utvikles stadig med mer spisset, brukervennlig og nyttig informasjon. Oppdatert informasjon må innhentes direkte fra kildene, så vi reiser hele tiden til aktuelle land og møter utstedende myndigheter og andre med godt innblikk i prosessene rundt ID-dokumenter og registre og andre relevante temaer.

Vegard synes at vår aller største suksess ligger i vår kompetanse og vårt interne samarbeid for å styrke kompetansen hos brukerne. I seksjonen ID-dokument har vi spisskompetanse innenfor dokumentundersøkelse, som er det andre punktet i avklaring av identitet. Foruten å undersøke ektheten til dokumenter innsendt av politiet, utlendingsforvaltningen og andre aktører bidrar seksjonen med kunnskap og informasjon som vi deler med brukerne våre, både i ID-basen og i DISCS.