- Falske dokumenter - en ryggrad i organisert kriminalitet

Produksjon og bruk av falske dokumenter er et av de viktigste fundamentene for organisert kriminalitet i Europa. Det skriver Det europeiske migrantsmuglingssenteret (EMSC) i sin årsrapport for 2018.
Publisert: 06.05.2019

(Over: Illustrasjonsbilde, Nasjonalt ID-senter.)

Falske dokumenter er en basis for en rekke ulike typer forbrytelser. Det omfatter bl.a. terrorisme, narkotikasmugling, ulovlig innvandring, menneskehandel, trygdesvindel, økonomisk kriminalitet og annen vinningskriminalitet.

Produksjon av falske dokumenter er i seg selv en stor inntektskilde for organiserte kriminelle i Europa. Men ifølge EMSC er det i tillegg et helt register av falske dokumenter som fabrikkeres profesjonelt av kriminelle organisasjoner til eget bruk, slik at andre forbrytelser skal kunne gjennomføres.

En hovedgrunn til at forfalskede dokumenter blir viktigere, er at grenseovervåkningen innad i Europa er blitt stadig strengere. Derfor er det flere ulovlige migranter enn før som satser på å passere grensene ved hjelp av kjøpte dokumenter.

Til å organisere og gjennomføre ulovlig innvandring og menneskesmugling er det stort behov for falske pass, falske visa og falske ID-kort fra Schengen-land. Deretter kjøpes flybilletter med falske kredittkort, og dette gjør det mulig for ulovlige innvandrere å bevege seg videre til flere europeiske land etter at de er kommet inn i Schengen-området. Med falskt pass eller ID-kort fra ett Schengen-land kan man bli registrert og få lovlig opphold i et annet.

Et alternativ for ulovlige migranter er å bli smuglet direkte til landet man ønsker å etablere seg i, og stille der med forfalskede nasjonale dokumenter som gir adgang til opphold, arbeid, utdanning, trygdeutbetalinger og andre goder. EMSC gir eksempler på at organiserte kriminelle har opprettet fiktive selskaper i Polen og utstyrer illegale migranter med brev fra selskapene hvor de er tilbudt jobb. Slik får migrantene visum til Polen på falskt grunnlag, og dette brukes som springbrett til å komme seg videre til mer attraktive EU-land, som Tyskland og Storbritannia.

Identitetsdokumenter som benyttes kan være enten teknisk ekte dokumenter brukt av personer som likner på de egentlige innehaverne, dokumenter som i utgangspunktet er ekte, men hvor bilde og/eller informasjon er blitt endret, eller såkalte «totalfalske» dokumenter, som er etterlikninger av ekte dokumenter, produsert fra grunnen. Alle disse metodene kan være meget vanskelige å avsløre, og det er stort behov for å bygge opp kompetanse og gode systemer for å avsløre misbruk av dokumenter.

Nasjonalt ID-senter driver kompetanseoppbygging hos politiet og andre myndigheter som har som del av jobben å granske identitetsdokumenter. Det er et mål å heve kompetansen på dette området for å stille sterkere i kampen mot falske dokumenter. Mellom 10 og 15 % av ID-dokumentene Nasjonal ID-senter får inn til vurdering, viser seg å være falske.