Norsk-Rumensk samarbeid om bedre ID-kompetanse

Nasjonalt ID-senter deltar sammen med UDI, PHS, PU og Fylkesmannen i Oslo og Viken i et samarbeidsprosjekt med Romania.
Publisert: 18.10.2019
Mads Odenes ved Nasjonalt ID-senter under åpningskonferansen i Bucuresti

(Bilde over: Mads Odnes Jensen fra Nasjonalt ID-senter på podiet under åpningskonferansen i Bucuresti.)

Prosjektet går ut på å bedre kapasiteten i det rumenske migrasjonssystemet og finansieres gjennom EØS-midler. Nasjonalt ID-senters bidrag i prosjektet er å styrke kompetansen på ID-kontroll. Rent praktisk vil dette innebære at representanter fra Romania kommer til Norge for å motta andrelinjeopplæring som innebærer at de får utvidet kompetanse på dokument- og personkontroll. De nye rumenske ekspertene skal da være i stand til både å gi støtte og opplæring til egne ansatte i Romania. Nasjonalt ID-senter har brukt den samme fremgangsmåten for å bygge ID-kompetanse i Norge.

En høyere kompetanse og kapasitet til å gjennomføre ID-kontroller i Romania vil komme Norge til gode ved at irregulær migrasjon og ID-misbruk kan avdekkes tidligere. 

Vi var tilstede under åpningskonferansen i forrige uke for å markere starten på implementeringen av de ulike prosjektene.