Færre tilfeller av avdekket ID-misbruk

Nasjonalt ID-senters rapport om misbruk av dokumenter 2017 er nå klar. Tallene viser at det ble avslørt færre tilfeller av ID-misbruk.
Publisert: 06.09.2018
DSC1667_web.jpg
Foto: Nasjonalt ID-senter

Formålet med denne rapporten er å gi et bilde av misbruk av identitets- og underlagsdokumenter som ble avdekket i perioden 2012 til 2017.  Det er ikke avdekket og registrert færre tilfeller av ID-misbruk siden 2013.

Det er viktig å understreke at tilgangen til statistikk på ID-misbruk er begrenset, og at dette gjør det vanskelig å konkludere om årsakssammenhenger. Rapporten belyser likevel viktige sider av utlendingers misbruk av identitet og ID-dokumenter, og er den eneste rapporten av sitt slag i Norge.

Etter å ha økt fra år til år i perioden 2012 til 2016, faller det registrerte ID-misbruket i 2017 sammenlignet med årene før. Det er flere årsaker til dette. Tiltak som ble utført av enkelte EU-land for å møte utfordringene knyttet til migrasjonsutviklingen fra 2015 kan ha medvirket til nedgangen.
En annen medvirkende årsak kan også være at det nå ankommer langt færre asylsøkere.

At ID-misbruk i dag blir mer og mer avansert kan også ha en innvirkning, og avansert ID-misbruk foregår på måter som er vanskelig å avsløre.  Personer som utgir seg for å være en annen, impostere, er den nest største formen for misbruk i EU, men metoden avsløres sjelden i Norge.

– Vi mener dette skyldes mangel på kompetanse og fokus på denne problemstillingen når det gjennomføres en ID-kontroll, sier fungerende leder Tone Opdahl i Nasjonalt ID-senter.

Det var fortsatt flest misbrukte dokumenter fra Irak, Syria og Italia. Andelen dokumenter fra land i EU/EFTA lå stabilt på rundt 40 prosent, men antas å være langt høyere. Irakere og syrere er fortsatt de største nasjonalitetene blant de som er rapportert å ha misbrukt ID-dokumenter. Andelen albanere gikk ned sammenlignet med 2016, og iranere var i stedet den tredje største nasjonaliteten i 2017. 

Misbruk av ID-dokumenter 2017

Last ned rapporten her (PDF 2Mb)