Avdekket ID-misbruk i 2017

Nasjonalt ID-senters rapport viser færre tilfeller av avdekket ID-misbruk.
Published: 9/6/2018
DSC1667_web.jpg
Foto: Nasjonalt ID-senter


Nasjonalt ID-senter publiserer hvert år en rapport om misbruk av identitets- og underlagsdokumenter i Norge. Tilgangen til statistikk om ID-misbruk er begrenset, og det er derfor vanskelig å konkludere om årsakssammenhenger. Rapportene belyser likevel viktige sider av utlendingers misbruk av identitet og ID-dokumenter, og er den eneste rapporten av sitt slag i Norge.

Etter å ha økt fra år til år i perioden 2012 til 2016, viser rapporten for 2017 at det registrerte ID-misbruket falt i 2017. Tiltak som ble innført av enkelte EU-land for å møte utfordringene knyttet til migrasjonsutviklingen fra 2015 kan ha medvirket til denne nedgangen. Videre er Nasjonalt ID-senters tallmateriale følsom for endringer knyttet til asylsøkere, og antallet asylankomster i 2017 var historisk lavt.

Vridninger i misbruket over til former som er krevende å avsløre kan også ha bidratt til nedgangen. Blant annet mener Frontex at avanserte sikkerhetselementer i reisedokumenter har presset brukerne av falske dokumenter i lå utvikle nyte teknikker og å rette seg mot andre typer dokumenter som kan brukes for å søke om ekte reisedokumenter. Personer som utgir seg for å være en annen, såkalte impostere, omtales av Frontex og Europol som en av de største formene for ID-misbruk i EU, men i Norge er dokumenter misbrukt av impostere den formen av misbruk det rapporteres minst av. Nasjonalt ID-senter mener det lave nivået skyldes mangel på kompetanse og fokus på problemstillingen når det gjennomføres en ID-kontroll.

Irakere og syrere er fortsatt de største nasjonalitetene blant de som er rapportert å ha misbrukt ID-dokumenter. Andelen albanere gikk ned sammenlignet med 2016, og iranere var i stedet den tredje største nasjonaliteten i 2017. Det er fortsatt flest misbrukte dokumenter fra Irak, Syria og Italia. Andelen dokumenter fra land i EU/EFTA ligger stabilt på rundt 40 prosent, men antas å være høyere. Det er derfor viktig at europeiske borgere kontrolleres like nøye som tredjelandsborgere.

Misbruk av ID-dokumenter 2017

Last ned rapporten her (PDF 2Mb)