Satser på lokale kompetansemiljø

I tiden fremover skal Nasjonalt ID-senter i større grad prioritere å bygge opp og bistå lokale kompetansemiljø hos de sentrale ID-aktørene.
Publisert: 27.04.2018
Tone Opdahl, Nasjonalt ID-senter

(Over: Seksjonsleder i Nasjonalt ID-senter, Tone Opdahl. Foto: Nasjonalt ID-senter.)

I tiden fremover skal Nasjonalt ID-senter i større grad prioritere å bygge opp og bistå lokale kompetansemiljø hos de sentrale ID-aktørene.

 – Dette er en forutsetning for at de skal kunne ivareta opplæringen av egen førstelinje, sier seksjonsleder Tone Opdahl i Nasjonalt ID-senter.

Hun forteller at tilbudet om andrelinjeopplæring skal styrkes. I tillegg til høstens kurs i Oslo, blir det holdt et lokalt kurs i Bergen for de som skal fylle andrelinjefunksjonene i Vest politidistrikt. Dessuten vil det – i samarbeid med andre ID-aktører – bli utviklet et opplæringstilbud for et utvidet førstelinjenivå, det vil si superbrukere, som skal være klart til utprøving i høst.

– Dette vil styrke kvaliteten på ID-arbeidet i førstelinjen, og sikre helhetlig tilnærming til riktig kontrollnivå. Det er viktig for at aktørene skal ha tillit til hverandres ID-kontroll, forteller Opdahl.

Digitalt undervisningsopplegg

For å styrke det lokale opplæringsarbeidet, har Nasjonalt ID-senter utviklet et digitalt undervisningsopplegg bestående av filmer, oppgaver og quiz. Alle som har opplæringsoppgaver innen ID-kontroll i offentlig sektor kan få tilgang til materialet.

– Vi håper at dette skal senke terskelen for å gi opplæring, og amtidig bidra til effektiv ressursbruk i opplæringsarbeidet, sier Tone Opdahl.

Operasjonssentralene fikk ID-opplæring

Instruktører fra operasjonssentralene i politiet fikk for første gang opplæring i ID-arbeid av Nasjonalt ID-senter i fjor.

– I tillegg har vi utviklet et oppslagsverk med filmer og verktøy de kan benytte i opplæringen, forteller seksjonsleder Tone Opdahl i Nasjonalt ID-senter.

Ansatte i politiet og studenter ved Politihøgskolen er de største brukergruppene av både klasseromskursene og de digitale læremidlene til Nasjonalt ID-senter.

Lys og lupe

Den mest populære e-læringsmodulen vår i fjor var Lys og lupe, etterfulgt av Utlendingskontroll og MRZ 1- Den maskinlesbare sonen.

I 2017 ga Nasjonalt ID-senter rundt 1 270 personer opplæring i ID-arbeid på ulike nivå. Siden 2012 har rundt 6 500 personer gjennomført førstelinjekurs eller annen grunnleggende ID-opplæring hos oss, mens 53 personer har gjennomført andrelinjekurset.

Les mer om vår opplæring i Opplæringsrapporten 2017.