Stor interesse for Somalia-infomøtet

Somaliske myndigheter har kommet et godt stykke på vei med deres prosesser og rutiner for utstedelse av pass og fødselsattester.
Publisert: 12.01.2018
Facebook Immigration (16).jpg

(Foto: Somali IND.)

Det kom frem på et informasjonsmøte Nasjonalt ID-senter holdt 11. januar for over femti saksbehandlere i politi- og utlendingsforvaltningen.

Nasjonalt ID-senter gjennomførte i november i fjor en informasjonsinnhentingsreise til Somalia. Formålet med turen var å se nærmere på somaliske myndigheters rutiner for utstedelse av pass og fødselsattester, med fokus både på den tekniske kvaliteten på de nevnte dokumentene, men også på prosedyrene for søknad og utstedelse av pass i Mogadishu.

I løpet av turen ble det også tid for et besøk ved den somaliske ambassaden i Nairobi, somalisk politi, lokale myndigheter i Benadir og kontorene for søknad- og utstedelse av pass i Mogadishu.

Nasjonalt ID-senter arbeider nå med en rapport som beskriver funnene fra reisen. Rapporten vil bli utgitt på engelsk og delt med relevante internasjonale myndigheter. Informasjonen vil også bli tilgjengeliggjort i ID-basen.