Nasjonalt ID-senter gjør brukerundersøkelse

Nasjonalt ID-senter har helt siden 2010 jobbet målrettet for en helhetlig ID-forvaltning på tvers av etater og organisasjoner. Vi er opptatt av å gi alle som arbeider med ID et best mulig tilbud, og denne uken utfører vi en brukerundersøkelse.
Publisert: 29.05.2017
Bilde av en forsamling mennesker. Illustrasjonsfoto.

(Fra undervisningsarbeidet til Nasjonalt ID-senter. Illustrasjonsbilde: Nasjonalt ID-senter.)

Nasjonalt ID-senter vil nå gjerne se nærmere på hvordan våre brukere opplever tjenestene vi tilbyr, og i hvilken grad disse svarer til forventningene. Vi vet at et grundig ID-arbeid er avhengig av godt samarbeid på tvers av etater og organisasjoner, og at det er et økende behov for koordinering av aktørenes rutiner, kompetanse og informasjonsutveksling.

I løpet av de neste dagene vil vi gjennomføre en spørreundersøkelse som retter seg mot deg som er registrert som bruker på fagportalen www.nidsenter.no. Vi vil gjerne at du forteller oss hva du mener om innholdet i våre leveranser, metodene vi har utviklet, innholdet i opplæringen vi tilbyr samt hjelpemidlene vi utvikler.

Undersøkelsen sendes ut tirsdag 30. mai og vil utformes slik at alle respondenter er anonyme. Resultatene vil bli presentert i en rapport i slutten av august.