Misbruk av ID-dokumenter 2016

Utlendingers misbruk av identitetsdokumenter har fått økt oppmerksomhet både i Norge og andre europeiske land de siste årene. Hvert år gir Nasjonalt ID-senter ut statistikk på dette, og her er tallene fra 2016.
Publisert: 13.05.2017
pass_lupe_555x334.jpg

Formålet med rapporten er å tegne et bilde av norske myndigheters kontroll med utlendingers identitet i 2012-2016 og de misbruk som har blitt avdekket i løpet av denne perioden. Kontrollene gjaldt identitetsdokumenter brukt av utlendinger som skulle reise inn i Norge, oppholde seg her i en kortere eller lengre periode, eller søke om beskyttelse.

Rapporten "Misbruk av ID-dokumenter 2016 kan du laste ned her".

 

996 dokumenter avdekket
I 2016 ble det rapportert om 996 misbrukte dokumenter, brukt av 821 utlendinger. Det er en kraftig økning sammenlignet med 2015, da antallet dokumenter og personer var henholdsvis 795 og 682. Som i 2015 var omlag 70 prosent av de misbrukte dokumentene ID-kort, pass eller førerkort. ID-kort alene utgjorde en tredjedel av de misbrukte dokumentene. En stor del var fra Irak, Syria og Italia. Det høye antallet irakiske dokumenter har sammenheng med hva slags dokumenter som sendes inn til undersøkes hos Nasjonalt ID-senter. Om lag 40 prosent av de misbrukte dokumentene var fra medlemsland i EU/EFTA.

 

Flest dokumenter fra Irak
En fjerdedel av alle som ble avslørt i misbruk av dokumenter i 2016 var fra Irak. Også dette har sammenheng med undersøkelsene som gjøres hos Nasjonalt ID-senter. Nesten 150 av personene med misbrukte dokumenter, oppga å komme fra Syria. Det er en økning sammenlignet med 2015 og må sees i sammenheng med de store ankomstene av syriske flyktninger høsten 2015. Mange oppga også å være albanere. Antallet albanere avslørt for ID-misbruk har økt hvert år siden 2012.

Nedgang for impostere
I 2016 ble det registrert 26 impostere. Dette er det laveste antallet noe år i perioden Nasjonalt ID-senter har samlet inn statistikk. Det er også mer enn en halvering siden toppåret 2013, da det ble registrert 67 impostere. Over halvparten av de 26 imposterene ble oppdaget på Gardermoen, og mange hadde reist fra en flyplass i et Schengen-land og hadde dokumenter fra et medlemsland i EU/EFTA.

Toppen av isfjellet

Et fullstendig bilde av kontroller og misbruk kan bare oppnås gjennom fullstendige og korrekte registreringer hos alle instanser. Registrering og rapportering av kontroller og misbruk har vært, og er, ufullstendig. Derfor er også bildet som vises i denne rapporten ufullstendig. Vi antar at det faktiske misbruket er høyere enn hva som fremkommer. Rapporten belyser likevel viktige sider av utlendingers misbruk av identitet og identitetsdokumenter. Den er den eneste rapporten av sitt slag som publiseres i Norge.