Fagdag hos Nasjonalt ID-senter

Onsdag 31. mai arrangerte Nasjonalt ID-senter årets første fagdag. Temaet var dokumenter.
Publisert: 31.05.2017
Luper.jpg

I tillegg til Nasjonalt ID-senters egne dokumentgranskere, fant mer enn 30 dokumentgranskere og ID-spesialister fra politiet og Skatteetaten veien til Nasjonalt ID-senter i dag.

Arrangementet er det første av sitt slag i år, og fungerer også som en andrelinjesamling for personell som har gjennomgått Nasjonalt ID-senters andrelinjekurs.

Over: Seksjonsleder ved Nasjonalt ID-senter, Per O.  Haddal, ønsket deltakerne velkommen. 


Målet med fagdagen var å la dokument- og ID-ressursene ved ulike tjenestesteder knytte kontakter og utveksle informasjon om aktuelle saker, trender og erfaringer. I tillegg til korte presentasjoner ved deltakerne og Nasjonalt ID-senters egne dokumentgranskere, var det satt av tid til å se på dokumenter og diskutere faglige problemstillinger.

Det var rigget opp en rekke «lab-stasjoner» med mikroskop, UV-lamper, luper, passleser og referansedatabaser, som ble flittig brukt.

Over: På "lab-stasjonene" var det tilrettelagt for at den enkelte kunne prøve seg frem.

Presentasjonene tok for seg falske Schengenvisum og vognkort ved Päivi Kainulainen (Finnmark pd), Falske dokumenter og trender i Oslo ved Marianne Sommerstad og Thomas Døhli (Oslo pd), aktuelle saker fra Østfold ved Maj Lis Kesti og Arne Husebråten (Øst pd), falske dokumenter på Gardermoen ved Vidar Rasmussen (Øst pd), samt syriske dokumenter og den nye Syria-håndboken ved Ingeborg W. Farstad, irakiske dokumenter ved Martin Tooi, notatskriving; registreringsskjema og ID-skrivet ved Kjersti Harbitz, alle fra Nasjonalt ID-senter.

Nasjonalt ID-senter vil arrangere flere fagdager på ulike temaer og for ulike målgrupper fremover. 

Alle bilder: Nasjonalt ID-senter.