Nyttig å hospitere

- Hospiteringen har gjort meg mer bevisst på det å ha et helhetlig blikk på ID-feltet, sier Utlendingsdirektoratets Lucia Yang. Sammen med kollega Ingvill Malmin har hun vært en del av Nasjonalt ID-senters hospiteringsordning det siste halvåret.
Publisert: 11.10.2017
idbasen_555x334.jpg

(Over: Illustrasjonsbilde, ID-basen.)

Dersom du har kunnskaper som tilfredsstiller ID-arbeid på andrelinjenivå, har du anledning til å søke hospitering eller kortere utveksling hos Nasjonalt ID-senter. Hvert halvår tar vi imot inntil to hospitanter, med oppstart i januar og august, i en ordning som er rettet mot deg som ønsker å lære mer om ID-faget. Hensikten er å bidra til faglig utvikling hos de som kommer til oss, men også å gi våre egne ansatte økt kunnskap og innsikt gjennom hospitantenes kunnskap og erfaring fra egen arbeidsplass.

- Kjempenyttig ordning

I vinter var Utlendingsdirektoratets Lucia Yang og Ingvill Malmin hospitanter hos Nasjonalt ID-senter. Yang jobber til daglig i Oppholdsavdelingen i UDI, og i en hektisk saksbehandlerhverdag møter hun blant annet på utfordringer knyttet til dokumentasjon og kontroll av opplysninger. Sammen med kollega Malmin kom hun til Nasjonalt ID-senter for å lære mer om ID-basen.

- Jeg synes hospiteringsordningen er kjempenyttig. Vi får et blikk på hvor svært ID-arbeidet er. Det er veldig lett for en saksbehandler å bli overveldet av saksmengden, og ofte er vi usikre hva vi skal gjøre med all dokumentasjonen. Man får en bedre forståelse for jobben man gjør, sier Yang.

ID-basen er en database Nasjonalt ID-senter har utviklet for å lette arbeidet med kontroll og avklaring av identitet. Databasen inneholder identitetsrelatert informasjon basert på land, og gjør at du blant annet kan finne opplysninger om viktige ID-dokumenter, personaliaregistre, religioner og språk.

ID-basen finner du her (krever pålogging)

Gjennom oppholdet fikk de begge anledning til å lære mer om hvordan bruken av verktøy som ID-basen kan bidra til kompetanseheving og en raskere og mer strømlinjeformet saksbehandling.

- Mye bedre enn ventet

Lucia Yang, UDIVel tilbake i en hektisk hverdag har Yang fått anledning til å reflektere litt over oppholdet.

- Det var mye bedre enn ventet. Hospiteringen her har gjort meg mer bevisst på det å ha et helhetlig blikk på ID-fagfeltet.

Hun mener det ville vært en fordel om flest mulig fikk anledning til å delta i en slik ordning, for å øke forståelsen for ID-faget og se mulighetene som ligger i verktøy som ID-basen.

- Sentral nøkkelrolle

Gjennom hospiteringsordningen fikk Yang også anledning til å lære mer om det øvrige arbeidet Nasjonalt ID-senter gjør for å styrke ID-kunnskapen innen offentlig forvaltning.

- Jeg er skikkelig imponert over den sentrale nøkkelrollen dere har ved å koble sammen alle aktørene i ID-nettverket, til tross for at dere er en liten organisasjon. Jeg synes dere er flinke på detaljer, samtidig som dere har et overordnet blikk. Det er gøy å se hvordan dere jobber, avslutter hun.

Erfaringsutveksling begge veier

- Ved å knytte til oss hospitanter, lærer vi mye om hvordan andre aktører jobber med ID, hvilke utfordringer de opplever og hvilke trender de ser, sier seksjonsleder Zybelin Beck i Nasjonalt ID-senter. Ut fra det kan vi videreutvikle verktøy og opplæring, og dermed bidra til bedre kompetanse og bedre arbeidsprosesser i ID-forvaltningen, sier Beck. 

Vil du være med?

Nasjonalt ID-senter legger til rette for hospiteringsordninger for aktørene i utlendingsforvaltningen, politiet og andre samarbeidspartnere. Mer informasjon om hvordan du går frem for å søke finner du på denne siden. Har du spørsmål om ordningen, kan du kontakte oss via denne adressen.

Foto: Thomas E. Oksum, Nasjonalt ID-senter.