Invitasjon til bidrag

11. november 2016 holder Nasjonalt ID-senter sin årlige konferanse ID-dagen på Bristol Hotel i Oslo.
Publisert: 27.06.2016
Fra ID-dagen 2015

Over: fra ID-dagen 2015 (Foto: Nasjonalt ID-senter).

I Norge er det mange etater som kommer i kontakt med utlendinger, og som skal vurdere deres identitet i forbindelse med ønsket om opphold i landet. De siste årene har vi erfart økende bevisstgjøring rundt utfordringene med identitetssvindel for å oppnå rettigheter eller tillatelser på feilaktig grunnlag, parallelt med viktigheten av at vi utfører kontrollarbeidet på en profesjonell måte som ikke medfører at grupper eller personer føler seg stemplet på grunn av bakgrunn eller etnisitet.

Store ankomsttall av utlendinger som søker seg til Norge utfordrer disse målsettingene. Langvarige kriger og uroligheter, politisk ustabilitet og økonomiske årsaker er noen blant mange push- og pullfaktorer som fører til at mange ønsker å bosette seg i Norge og Europa for øvrig. Bare i 2015 søkte mere enn 31,000 personer om beskyttelse i Norge, det største antallet asylsøkere til Norge noensinne. Over 70% av disse igjen søkte om asyl i løpet av tre måneder, fra september til november.

Nasjonalt ID-senter mener derfor at det er viktig med gode styringsverktøy som tilrettelegger for en kunnskapsbasert og analytisk tilnærming til å vurdere hvilke tiltak innenfor identitetsarbeid som bør gjelde, avhengende av ulike profiler. Årets tema diskuteres også internasjonalt og, brukt på riktig måte, vil det bidra til større treffsikkerhet, noe som også betyr mindre innsats og ressurser i identitetstilfeller som er bona fide. Vi inviterer derfor etater som har arbeidet med, eller planlegger å arbeide med, slike problemstillinger til å dele sine erfaringer og kompetanse på ID-dagen.

Vi ønsker spesielt bidrag som omhandler:

  • Analyse, statistikk, risikovurdering
    Trendanalyser og risikovurderinger på bakgrunn av statistikk og/eller kvalitativ data
  • Hvordan bli bedre i ID-arbeidet
    Metoder og verktøy som kan gjøre ID-arbeidet i Norge sikrere og mer effektivt
  • Samarbeid mellom etater
    Hvordan kan få et bedre og styrket fagmiljø? Eksempler der samarbeid har fungert ekstra godt.

Deltagerne på konferansen vil være de som til daglig jobber med analyse, kontroll og vurdering av identitet. Ved å dele kunnskap og erfaringer kan vi styrke kompetansen og oppnå en mer helhetlig tilnærming til identitetsarbeidet i offentlig forvaltning.

Konferansen skal være konkret, praktisk og nyttig, og vi ønsker at den skal være til inspirasjon for alle som jobber med ID. Vi ønsker forslag om tema og foredragsholdere innen 1. august til postmottak@nidsenter.no markert med «Konferanse». Endelige tema og foredrag vil bli bestemt etter at vi har vurdert forslagene.

Hold av dagen, vi ønsker å se så mange som mulig på konferansen. Påmelding åpner i august.