Misbruk av ID-dokumenter 2015

Nasjonalt ID-senter har sett på utviklingen innen misbruk av identitetsdokumenter. Her er noen av resultatene fra 2015-rapporten.
Publisert: 04.05.2016
Misbruk av ID-dokumenter 2015

Nasjonalt ID-senter har på nytt sett nærmere på utviklingen innen misbruk av ID-dokumenter. I disse dager er 2015-rapporten klar, og formålet er å tegne et bilde av norske myndigheters kontroll med utlendingers identitet i perioden 2012-2015 og de misbruk som har blitt avdekket i løpet av denne perioden.

Rapporten "Misbruk av ID-dokumenter 2015 kan du laste ned her".

Kontrollene gjaldt identitetsdokumenter brukt av utlendinger som skulle reise inn i Norge, oppholde seg her i en kortere eller lengre periode, eller søke om beskyttelse i Norge.

767 dokumenter avdekket
Som figuren over viser, ble det avdekket 767 misbrukte identitetsdokumenter i 2015. Dette utgjør en liten nedgang fra 2014, da tallet ble 866. Til sammenligning ble fjorårets tall også liggende på omtrent samme nivå som i 2013, da 764 misbrukte dokumenter ble avdekket. 

Fra statistikken ser vi blant annet også at pass og nasjonale ID-kort utgjorde 59 prosent av dokumentene som ble avslørt som misbrukt i fjor, mot 62 prosent i 2014.

Flest dokumenter fra Irak

Irak er nå det landet som topper listen over hyppigste nasjonaliteter for misbrukte dokumenter. Totalt 227 irakiske dokumenter ble avslørt. Denne utviklingen kommer dels som følge av at undersøkelse av irakiske dokumenter ble prioritert av Nasjonalt ID-senter i 2015. 

Nedgang for imposter-dokumenter
Imposter-dokumenter er ekte dokumenter som brukes av en annen person enn vedkommende som dokumentet er utstedt til. 2015-statistikken forteller oss at det ble registrert totalt 44 tilfeller av imposter-dokumenter, noe som utgjør en nedgang på 11 tilfeller fra året før. 

Toppen av isfjellet
Alt tyder imidlertid på at det finnes store mørketall når det gjelder imposter-dokumenter. Flertallet av de misbrukte svenske dokumentene ble benyttet av slike dobbeltgjengere, og alle ble avslørt på Gardermoen. Et tilsvarende mønster så man også for misbrukte dokumenter i 2014. Da var over halvparten av disse misbrukt som imposter-dokumenter, men i 2015 var det bare tre impostere blant de 14 misbrukte norske dokumentene.