Nå kan du lese NIDs årsrapport

NID har vært gjennom et travelt år, der vi har etablert oss og markert oss som et senter for ID kunnskap. I årsrapporten kan du lese om hvordan det har gått, og hva NID gjør.
Publisert: 29.02.2012

Vi har satt oss som mål å bli et senter for ID-kunnskap, et ekspertorgan. Fra flere hold merker vi en økende interesse for kompetansen vår. Vi fokuserer på utlendingsforvaltningen, men bidrar også i andre fagmiljøer og organisasjoner som ønsker å samarbeide. Innhente, utvikle, bearbeide og distribuere kompetanse og bygge faglige nettverk innenfor ID- og dokumentarbeid er våre kjerneoppgaver. Vi skal lære av hverandre og gjøre alle bedre.

Årsrapporten forteller om de oppgavene som NID har, hvem som jobber her og hvordan vi jobber.

I identitetsarbeidet i utlendingsforvaltningen er det en rekke utfordringer. Det har lenge vært behov for et organ som kunne være en spydspiss innen identitets- og dokumentasjonsvurderinger. I takt med at flere og flere utenlandske borgere kom til Norge, så man også at det var et behov for et organ som kunne høyne kvaliteten, kompetansen, informasjonsutvekslingen og metodeutviklingen innen identitetsarbeid. Derfor besluttet regjeringen i 2009 å etablere et nasjonalt identitets- og dokumentasjonssenter (NID).

Det har vært et spennende år for NID. Vi har bygd opp en ny organisasjon, som skal synes i utlendingsforvaltningen. Etableringen er ferdig, og nå skal vi vise hva vi kan.

Rapporten kan du lese her.