30
NOV

Hva vet du om irakiske e-ID kort?

Nasjonalt ID-senter forteller om våre erfaringer etter å ha besøkt Bagdad. Fokuset blir rettet spesielt på de nye e-ID kortene.
Nasjonalt ID-senter 30.11.2018 09:00 - 11:00

Nasjonalt ID-senter har gjennomført en informasjonsinnhentingsreise til Bagdad. Formålet med turen var bl.a. å se nærmere på irakiske myndigheters arbeid med digitalisering av personregistreringer, samt arbeidet med utstedelser av e-ID kort. På frokostmøtet 30. november deler vi noen av disse erfaringene.