30
NOV

Hva vet du om irakiske e-ID kort?

Nasjonalt ID-senter forteller om våre erfaringer etter å ha besøkt Bagdad. Fokuset blir rettet spesielt på de nye e-ID kortene.
Nasjonalt ID-senter 11/30/2018 9:00 AM - 11:00 AM

Nasjonalt ID-senter har gjennomført en informasjonsinnhentingsreise til Bagdad. Formålet med turen var bl.a. å se nærmere på irakiske myndigheters arbeid med digitalisering av personregistreringer, samt arbeidet med utstedelser av e-ID kort. På frokostmøtet 30. november deler vi noen av disse erfaringene.