Taushetserklæring

Nasjonalt ID-senters fagportal inneholder taushetsbelagt informasjon. Du må derfor akseptere denne taushetserklæringen for å få tilgang til portalens lukkede del.

Taushetserklæring:

Denne portalen inneholder informasjon av sensitiv karakter. Det er avgjørende for Nasjonalt ID-senter at informasjonen fra portalen ikke brukes i strid med formålet den er innhentet for, eller på andre måter kommer på avveie.

Du plikter å behandle brukernavn og passord konfidensielt, låse skjermen når du forlater datamaskinen og ellers oppbevare dokumentene du har hentet ut på en forsvarlig måte.

Taushets-/sikkerhetserklæringen som gjelder for arbeidsplassen din gjelder også for dette området.