Svar på høring – Midlertidig endring i forskrift om selvdeklarasjon av ordninger for elektronisk identifikasjon (selvdeklarasjonsforskriften)

Svar på høring – Midlertidig endring i forskrift om selvdeklarasjon av ordninger for elektronisk identifikasjon (selvdeklarasjonsforskriften)

Svar på høring - Forslag til endring i forvaltningsloven m. m. - utvidet adgang til informasjonsdeling

Svar på høring - Forslag til endringer i forvaltningsloven m.m. – utvidet adgang til informasjonsdeling