Svar på høring om forslag til endringer i utlendingsforskriften og utlendingsloven om bruk av automatiserte avgjørelser, innhenting av opplysninger, viderebehandling av opplysninger m.m.

Svar på høring om forslag til endringer i utlendingsforskriften og utlendingsloven om bruk av automatiserte avgjørelser, innhenting av opplysninger, viderebehandling av opplysninger m.m.

Forslag til endringer i UDI-rundskriv 2011-040 om person- og dokumentkontroll

Høringssvar - Forslag til endringer i UDI-rundskriv 2011-040 om person- og dokumentkontroll

Ny forskrift om pass og nasjonale ID-kort

Høringsvar - Ny forskrift om pass og nasjonale ID-kort

Endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften

Høringssvar - Endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften