Politiets tilgang til opplysninger fra utlendingsmyndighetenes registre

Forslag til endring i utlendingsloven om politiets tilgang til opplysninger fra utlendingsmyndighetenes registre (PDF)

14. oktober 2016. Høringsnotat fra Justis- og beredskapsdepartementet 30.08.16.

Europakommisjonens forslag til reform av CEAS – Eurodac, Dublin og EASO

Europakommisjonens forslag til reform av CEAS – Eurodac, Dublin og EASO (PDF)

25. juli 2016. Høringsnotat fra Justis- og beredskapsdepartementet 08.07.16.

Endringer i utlendingsloven (Innstramming II)

Endringer i utlendingsloven (Innstramming II) (PDF) 

9. februar 2016. Høringsnotat fra Justis- og beredskapsdepartementet fra 29.12.15