Internasjonalt samarbeid mot falske dokumenter

Document Information System for Civil Status (DISCS) er et samarbeid mellom flere nasjoner som drifter og utvikler web-baserte referansedatabaser som skal støtte arbeidet med å verifisere nasjonale eller utenlandske dokumenter.
Published: 6/21/2019
DISCS / Edison TD styrings- og arbeidsgruppen

Bilde over: Styrings- og arbeidsgruppen for DISCS / Edison TD.

Databasen inneholder tekniske beskrivelser og bilder av flere tusen ekte og falske underlagsdokumenter fra 183 land, og brukes av myndighetene i over 30 land.

Databasen ble utviklet av myndighetene i Nederland, og driftes i dag av Canada, Australia, De Forente Arabiske Emirater, USA, Interpol og Norge (Nasjonalt ID-senter).

I 2018/2019 har Norge, ved Nasjonalt ID-senter, hatt formannskapet i det kombinerte DISCS og EdisonTD (Travel Documents)-samarbeidet og i den forbindelsen har vi arrangert samarbeidsmøter i styrings- og arbeidsgruppen for DISCS / Edison TD. Representanter fra Australia, Canada, Nederland, Danmark og Norge var nylig samlet i Oslo for å diskutere hvordan DISCS / Edison TD-samarbeidet kan driftes og videreutvikles fremover på best mulig vis. Danmark ved det nyopprettede danske ID-senteret (Nationalt ID-center) er ny partner fra 2019. Totalt var 15 representanter fra inn- og utland tilstede under møtene.

Formålet med DISCS er å være et verktøy i kampen mot falske dokumenter og databasen er utviklet med tanke på offentlige organer som jobber med ID-dokumenter. DISCS er tilgjengelig for virksomheter innen offentlig sektor over hele verden og per i dag er det over 100.000 brukere fordelt på 37 land som benytter seg av systemet. Bare i Norge har DISCS nesten 3000 registrerte brukere.

Nasjonalt ID-senter innehar mye kompetanse som vi kan bidra med inn i DISCS-samarbeidet. Vi vi har blant annet et eget utviklingsmiljø for e-læring og har alt laget egne e-læringsmoduler myntet på opplæring i bruk av DISCS-databasen. I tiden fremover vil vi også undersøke mulighetene for å utvikle nye måter vi kan bruke vår opplæringskompetanse i tilknytning til DISCS. Det planlegges også flere informasjonsinnhentingsreiser i samarbeid med det nyopprettede Northern ID Network. Reisene skal bidra til at informasjonen i DISCS, ID-basen og andre viktige verktøy for ID-kontroll til enhver tid er faktabasert og oppdatert.

Fra 1. januar 2020 innehar Australia formannskapet i DISCS / Edison TD-samarbeidet.