Faktajegerne

ID-rapporten 2016: I jakten på riktig og oppdatert informasjon er førstehåndsinformasjon viktig. Nasjonalt ID-senter reiser derfor til land med store asylankomster til Norge, for å innhente viktig ID-informasjon.
Published: 1/24/2017
Picture of two of National ID-centre's employees, Vegard Pettersen and Christina Robertson.

Over: Vegard Pettersen og Christina Robertson er to av Nasjonalt ID-senters medarbeidere som jobber med å kvalitetssikre ID-basen. (Foto: Nasjonalt ID-senter). 

Viktig ID-informasjon er nyttig for andre som jobber med ID. Christina Robertson og Vegard Pettersen er to av våre medarbeidere som nylig har vært på reise, henholdsvis i Sudan og Syria. Begge landene er oppført i ID-basen. I ID-basen presenterer vi fakta knyttet til identitet basert på land. 

Oppdatert informasjon er svært viktig, og derfor var Christina Robertson fra Nasjonalt ID-senter på informasjonsinnhentingsreise til Sudan i mai. Reisen ble gjort i samarbeid med nederlandske myndigheter. Bakgrunnen for turen var behov for oppdatert informasjon om registere, ID-dokumenter, samt prosedyrer for søknad og utstedelse av dokumenter.

I 2011, samme året som Sør-Sudan ble uavhengig fra Sudan, implementerte Sudan en ny prosedyre for befolkningsregistrering basert på en ny lov fra samme år. Sudan opprettet et nytt nasjonalt og digitalt Folkeregister,og begynte å utstede nye nasjonale nummer og nye nasjonale ID-kort i tråd med denne loven. Med bakgrunn i dette, og fordi Sudan skulle publiseres som nytt land i ID-basen, hadde Nasjonalt ID-senter behov for førstehåndsinformasjon om dokument- og identitetssituasjonen for sudanere.

– Vi tilbragte syv dager i Khartoum og møtte sudanske myndigheter med ansvar for utstedelse av pass og sivile ID-dokumenter, i tillegg fikk vi en omvisning på et folkeregister- og passkontor, sier Christina Robertson. – Vi besøkte også en fabrikk som produserer noen av de sudanske sivile dokumentene. Delegasjonen hadde også møter med ulike internasjonale organisasjoner som kunne informere om situasjonen for migranter i Sudan, som FN-organisasjoner og NGOer. Det ble også avholdt møter med flere ledere i kirkesamfunn som kunne gi oss informasjon om vigselsattester og prosedyrer for vigsler.

Funnene tilsier at sudanske myndigheter i utgangspunktet har ganske god kontroll på registre og utstedelse av dokumenter. Det sentrale folkeregisteret inneholder flere nasjonale registre som er samlet i ett felles søkbart grensesnitt. Personopplysninger og biometri lagres sentralt og er søkbare på tvers av alle registrene.

– Ved å reise til Khartoum fikk vi muligheten til å snakke med både ansvarlige myndigheter og med uavhengige eksperter, og få omvisning på folkeregister- og passkontor for å se søknads- og utstedelsesrutiner i praksis, sier Christina Robertson. Resultatet av reisen er oppdatert førstehåndsinformasjon om dokument- og identitetssituasjonen i Sudan. Funnene fra reisen er publisert i ID-basen.

I september reiste Vegard Pettersen fra Nasjonalt ID-senter sammen med Landinfo og det svenske  igrationsverket på informasjonsinnhentingsreise til Beirut og Damaskus. Hovedformålet for Nasjonalt ID-senter var å følge opp funn vedrørende dokument- og identitetssituasjonen for syrere, som blant annet ble kartlagt ved reisen til Damaskus og Beirut høsten 2015.

Borgerkrigen i Syria har vart siden 2011, noe som blant annet har påvirket situasjonen for det syriske regimets
administrasjon for registrering og utstedelse av identitetsdokumenter. Nasjonalt ID-senter var derfor spesielt
interessert i å finne ut hvilke kontorer som fortsatt yter disse tjenestene i Syria, og hvilke syriske ambassader og konsulater som har utstedelsesmyndighet for pass.

– Vi tilbrakte fire dager i Damaskus og hadde møter med syriske myndigheter med ansvar for utstedelse av pass og sivile ID-dokumenter, og med ulike FN-organisasjoner, NGOer og andre. Delegasjonen hadde også møter med FN-organisasjoner og andre i Beirut, sier Vegard Pettersen. Dette var hans andre informasjonsinnhentingsreise til Syria.

– Situasjonen i Syria er på mange måter kaotisk og uoversiktlig, også når det gjelder ID-dokumenter og identitetsspørsmål. Reiser til området er derfor veldig viktig, siden vi da kan snakke direkte med ansvarlige myndigheter, og møte uavhengige eksperter som til daglig oppholder seg og jobber i ulike utsatte områder, sier Vegard Pettersen.

Funnene fra årets reise tilsier at regimet ønsker å vise at det har kontroll, noe som synliggjøres i deres fortsatte engasjement vedrørende registrering og utstedelse av identitetsdokumenter. Samtidig utfordres dette av den blodige konflikten i landet, som blant annet har resultert i manglende tjenester flere steder.

Les også:

ID-basen kan du besøke her (krever pålogging)