Danmark oppretter nasjonalt ID-senter

Nasjonalt ID-senter viser vei når den danske regjeringen nå har bestemt seg for å etablere sitt eget, nasjonale ID-senter. Nå er danskene i Norge for å lære.
Published: 12/19/2016
DSC_7536_web.jpg

Danske myndigheter etablerer sin egen, nasjonale ID-enhet. Her er utvalget som forbereder den nye organisasjon på besøk hos Nasjonalt ID-senter. Midt på bakre rekke står Nasjonalt ID-senters leder, Arne Isak Tveitan. Foto: Nasjonalt ID-senter.

Den danske regjeringen har besluttet at det skal etableres en ny, nasjonalt ID-enhet som skal operere som et ekspertorgan i ID-saker og hjelpe til med ID-relatert bistand.

I den forbindelse har utvalget som forbereder etableringen vært på besøk hos Nasjonalt ID-senter ved flere anledninger for å se nærmere på erfaringene vi sitter på etter etablering og seks års drift. Dermed har vi i Nasjonalt ID-senter fått gleden av å dele våre kunnskaper og erfaringer med våre danske kollegaer.

Den nyetablerte enheten skal fungere som et uavhengig kompetansesenter og rådgiver som yter bistand i prinsipielle og vanskelige saker knyttet til ID. Målsetningen er at enheten også skal spille en sentral rolle i forbindelse med asylsaker og styrke danske utlendingsmyndigheters og politiets arbeid i alle typer saker som avgjøres på bakgrunn av utenlandske dokumenter.