Zybelin Beck

Yrkestittel:
Seksjonsleder ID-person i permisjon  
Telefonnummer:
+47 942 07 177  
Arbeidsoppgaver:
Zybelin Beck har lang fartstid i utlendingsforvaltningen, særlig fra Utlendingsdirektoratet. Seksjon ID-person jobber med metoder og verktøy knyttet til id-avklaringer i saker der utlendingen ikke kan dokumentere sin identitet, eller fremlegger dokumenter med lav eller ingen notoritet.  
Utdanning: