Vegard Pettersen

Yrkestittel:
Fung. seksjonsleder ID-person  
Telefonnummer:
+47 980 999 95  
Arbeidsoppgaver:
ID-basen: landansvarlig for Jemen, Libanon, Palestina, Somalia og Syria.  
Utdanning:
Mastergrad i religionshistorie. Arabisk.
Tidligere jobbet i Politiets utlendingsenhet og for FN i Libanon og Palestina.