Per O. Haddal

Per O. Haddal

Per.Haddal@nidsenter.no
imageUrl
Yrkestittel:
Seksjonsleder, dokumentgransker  
Telefonnummer:
+47 920 36 020  
Arbeidsoppgaver:
Faglig og administrativt ansvar for ID-Dokumentseksjonen, herunder Nasjonalt ID-senters spesialistutdanning.
18-års erfaring som skrift- og dokumentgransker i Kripos.

Representant i EU-Ministerrådets arbeidsgruppe for falske dokumenter (Working Party on Frontiers/False Documents-Mixed Committee).

Styremedlem i European Document Experts' Working Group (EDEWG) under European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI) fra 2007 til 2015.

Oppnevnt sakkyndig for UN International Criminal Tribunal for Rwanda (UNICTR), Tanzania.  
Utdanning:
Utdannet skrift- og dokumentgransker i Kripos.

Studieopphold bl.a. ved tyske Bundeskriminalamt og Metropolitan Police Service (New Scotland Yard).