Liv Toril Bloch

Yrkestittel:
Administrasjons- og kvalitetsansvarlig  
Telefonnummer:
+47 901 09 066  
Arbeidsoppgaver:
Ansvarlig for Nasjonalt ID-senters funksjoner innen økonomi, lønn, HMS, personal, arkiv og IKT. Kommer fra tilsvarende stilling i Bastøy fengsel.  
Utdanning:
Høgskoleutdannet innen økonomi, administrasjon, ledelse og personal.