Knut Ivarson Øvregård

Knut Ivarson Øvregård

knut.ovregard@nidsenter.no
imageUrl
Yrkestittel:
Seniorrådgiver  
Telefonnummer:
+47 474 75 499  
Arbeidsoppgaver:
Fagperson innen standarder og metoder for sikker identifisering og verifisering av identitet i samfunnet. Deltar som nasjonal ekspert i ISO - International Organization for Standardization - arbeidsgruppe "Identity management and privacy technologies", og i The European Committee for Standardization (CEN).

Bakgrunn fra Oslo politidistrikt, Politiets utlendingsenhet og Politidirektoratet. Bakgrunn fra etterforskning, signaleringsarbeid (foto/fingeravtrykk), grensekontroll og utlendingsforvaltningen, internasjonalt arbeid og system- og regelverksutvikling i Schengen/EU.  
Utdanning:
Politihøgskolen. Annen utdanning innen krisehandtering, internasjonalt samarbeid, prosjektledelse. risikoledelse (Risk Manager), ledelse og organisasjonsutvikling.