Knut Ivarson Øvregård

Knut Ivarson Øvregård

imageUrl
Yrkestittel:
Fagredaktør  
Telefonnummer:
+47 474 75 499  
Arbeidsoppgaver:
Fagekspert innen standarder og metoder for sikker identifisering og verifisering av identitet i samfunnet. Sertifisert Risk Manager. Deltar som nasjonal ekspert i ISO - International Organization for Standardization - arbeidsgruppe "Identity management and privacy technologies", og i The European Committee for Standardization (CEN).
Schengenkontakt og sekreteriatsleder for ID-nettverket.

 
Utdanning:
Tidligere ansatt ved Oslo politidistrikt, Politiets utlendingsenhet og Politidirektoratet. Bakgrunn fra etterforskning, sikring av biometri
(foto/fingeravtrykk), grensekontroll og utlendingsforvaltningen, internasjonalt arbeid, system- og regelverksutvikling i Schengen/EU og ledelse av større prosjekter på grense- og utlendingsområdet i Norge.