Knut Ivarson Øvregård

Knut Ivarson Øvregård

imageUrl
Yrkestittel:
Fagspesialist  
Telefonnummer:
+47 474 75 499  
Arbeidsoppgaver:
Fagspesialist innen standarder og metoder for sikker identifisering og verifisering av identitet i samfunnet. Sertifisert Risk Manager. Deltar som nasjonal ekspert i ISO - International Organization for Standardization - arbeidsgruppe "Identity management and privacy technologies", og i The European Committee for Standardization (CEN).
Schengenkontakt og sekreteriatsleder for ID-nettverket.

 
Utdanning:
Utdannet som polititjenestemann ved Politiskolen i 1981.
Videreutdanning innen etterforskning, grensekontroll, utlendingssaker, biometri, krisehandtering og ledelse. Opplæring og deltakelse i internasjonalt samarbeid, system- og regelverksutvikling i Schengen/EU og ledelse av større prosjekter på grense- og utlendingsområdet i Norge.

Tidligere tjenestegjort som politiinspektør ved Oslo politidistrikt, Politiets utlendingsenhet og Politidirektoratet.