Ida Gladheim

Ida Gladheim

imageUrl
Yrkestittel:
Dokumentgransker  
Telefonnummer:
 
Arbeidsoppgaver:
18 års erfaring som dokument- og skriftgransker hovedsakelig fra Kripos.

Internasjonal erfaring innen feltet.

Skal jobbe med trender, etterretning og analyser knyttet til falske identiteter og bruk av falske id-dokumenter, samt utarbeide alerts og nyhetsbrev. Bistår med opplæring av egne kolleger i NID og eksternt innen utlendingsforvaltningen.  
Utdanning:
Utdannet dokument- og skriftgransker i Kripos.

Studieopphold bl.a. ved Royal Canadian Mounted Police og US Secret Service.