Ed van Arragon

Ed van Arragon

imageUrl
Yrkestittel:
Dokumentgransker  
Telefonnummer:
 
Arbeidsoppgaver:
Begynte i NIDs dokumentseksjon første august 2012. Har 24 års erfaring i dokumentgranskning fra Nederland, siden 2000 på spesialistnivå.

Arbeidet 14 år for det nederlandske gendarmeri (Royal Marechaussee), derav 8 år i grensekontroll og 4 år med å undersøke asylsøkeres dokumenter.

Har også arbeidet 13 år for identitets- og dokumentseksjonen i den nederlandske Immigration- and Naturalization Service, hovedsakelig med å granske underlagsdokumenter.

Ansvarlig for utviklingen av DISCS og medlem av den internasjonale arbeidsgruppen Working Group Edison TD / DISCS.

Medlem av den nederlandske arbeidsgruppen for utvikling av et system for å støtte andre- og tredjelinjenivås dokumentgranskere for å fastslå trykkteknikk.  
Utdanning:
Eindhovens grafiske skole (gjenkjenning av trykkteknikk, 1993)

European Seminar on Recognition of Counterfeit Documents (1999)

European Seminar for Specialist Examiners of Fraudulent documents (1999)

Ekspertnivå-utdanning for dokumentgransking ved det nederlandske politiet (2001)