Dag Hov

Dag Hov

imageUrl
Yrkestittel:
Dokumentgransker  
Telefonnummer:
 
Arbeidsoppgaver:
Seniorrådgiver. Dokumentgranskning, saksbehandling, publisering av internasjonale alerts. Utvikling og produksjon av undervisnings- og informasjonsmateriale. Produksjon av e-læringsmoduler. Undervisning i dokumentkontroll på 1.-, 2.- og 3.-linjenivå. Norsk ekspert i Frontex. Konsulent i PoID, passprosjektet og Nasjonalt ID-kort.  
Utdanning:
Forensisk dokumentgransker 3.linjenivå.
Musikk-, multimedie- og grafisk utdannelse.
Historie.