Polsk ID-kurs i regi av Nasjonalt ID-senter

I juni 2021 holdt Nasjonalt ID-senter kurs for politiet i Warszawa i ID-kontroll.
Publisert: 27.02.2023
Dokumentgransking på lab

Over to dager fikk hundre deltagere opplæring i både teknisk og taktisk ID-kontroll, og siden har politiet i Warszawa selv trent over 20 000 mennesker, inkludert over 10 000 politibetjenter.

Opplæringen, som er designet av Nasjonalt ID-senter, tok for seg temaer som identifisering av forfalskninger, forståelse av biometriske data og bruk av databaser og lovbestemmelser rundt taktiske identitetskontroller.

Migrasjonskrisen i Belarus, og krigen i Ukraina har skapt en ekstra utfordring for indre sikkerhet i Polen, og opplæringskursene for politi og statlige institusjoner har bidratt til å møte og iverksette oppgavene som følger med denne nye utfordringen, ifølge Sebastian Zieliński i politiet i Warszawa. Han forteller også at takket være gjennomføringen av opplæringsprosjektet, avslører politiet flere falske dokumenter enn tidligere.

Prosjektet er finansiert av Norway Grants, hvor fokuset var å oppgradere Warszawa-politiet. Det nåværende prosjektet bruker lignende metoder over hele landet, og trener et bredt spekter av offentlige tjenestemenn. Norway Grants representerer Islands, Liechtensteins og Norges bidrag til å redusere økonomiske og sosiale forskjeller, og til å styrke bilaterale forbindelser med 16 EU-land i Europa.

Du kan lese hele saken her.