Fagdag Ukraina/Russland 6.desember

Nasjonalt ID-senter arrangerer fagdag om Ukraina/Russland-konflikten 6. desember på Clarion Hotel The Hub.
Publisert: 15.09.2023
Defocused shot of crowd in the lecture hall. Purposely blurred with a lens.

Jobber du med å gi tjenester til, kontrollere eller integrere ukrainere? Ønsker du et innblikk i hvordan situasjonen vil utvikle seg, og hvorvidt migrasjonen vil vedvare?

Du kan melde deg på her!

Nasjonalt ID-senter gir deg et dypdykk i den største flyktningkrisen Europa har stått i på mange år. Den 6. desember kan du høre noen av Norges fremste eksperter på sikkerhet og politikk dele sine innsikter om den videre utviklingen, og mulig varighet, av den pågående krigen.

Det er stor usikkerhet knyttet til både til utviklingen av krigen og hvilke konsekvenser denne får med hensyn til antall flyktninger som kommer til Norge. Du vil kjennskap til hvordan EU ser for seg fremtidig behandling av flyktningene fra Ukraina, hvordan Norge hittil har løst de store ankomstene, og ulike ankomstscenarier fremover.

Vi vil også ta for oss noen av utfordringene som følger med rask behandling av store grupper mennesker, som sikker ID for å sikre at tillatelse gis på riktig grunnlag.

Fagdagen er gratis. Program kommer!

Har du spørsmål til fagdagen? Ta kontakt med oss her!