Fagdag om Ukraina og Russland - Dybdeinnsikt og engasjement

Fagdagen om Ukraina og Russland, arrangert på The Hub den 6. desember, samlet 250 deltakere for en engasjerende diskusjon om konflikten. Konferansier Aslak Bonde ledet dagen og introduserte et imponerende team av eksperter.
Publisert: 20.12.2023

Høydepunkter fra dagen

Fagdagen åpnet med visuelle inntrykk fra Ukraina, delt av NRKs fotojournalist Gunnar Bratthammer. Deretter satte Peter Warren scenen i en samtale med Bonde, hvor han delte sitt engasjement for Ukraina gjennom organisasjonen «Fritt Ukraina», som arbeider med å levere nødvendig utstyr til frontlinjen.

Professor Atle Grønn ga en grundig historisk innføring i Ukraina og dets komplekse forhold til Russland, før Tormod Heier fra Forsvarets forskningsinstitutt kastet lys over mulige forklaringer på Russlands valg om å gå til krig mot Ukraina.

I den andre delen av dagen rettet fokuset seg mot den humanitære situasjonen i Ukraina. Vanessa Finson fra Caritas delte innsikt i organisasjonens arbeid med lokale initiativer. Pål Nesse presenterte migrasjonstrender, mens Aadne Aasland delte ferske tall fra undersøkelser blant ukrainere i Norge.

Guri Tyldum fra Fafo fortsatte samtalen om integrering av ukrainske flyktninger i Norge. Representanter fra Nasjonalt ID-senter og Landinfo diskuterte funn fra informasjonsinnhentingsreisen til Polen. Alexander Lande fra PU delte erfaringer med registrering av ukrainske flyktninger, mens Birgit Nestvold Singstad fra UDI avsluttet dagen med innsikt i saksbehandlingen av kollektiv beskyttelse for ukrainske flyktninger.

Dagen ga en helhetlig forståelse av konflikten, fra historiske røtter til humanitære utfordringer og integrering i Norge. Arrangementet tilbød inngående informasjon og engasjement, og vi håper at deltakerne fikk en bedre forståelse av kompleksiteten rundt situasjonen i Ukraina.

Takk til alle engasjerte foredragsholdere og deltakere for en givende dag om Ukraina og Russland den 6. desember.

Bilder fra fagdagen