Besøk av justisminister Emilie Enger Mehl

Mandag 23. januar kom justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl på besøk til Nasjonalt ID-senter (NID). Sjef for NID, Toril Lysaker, ønsket henne velkommen. Statsråden fikk en presentasjon av organisasjonens historie, oppdrag og fremtidsplaner.
Publisert: 25.01.2023
Emilie 2.jpg

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl besøkte mandag Nasjonalt ID-senter (NID) hvor hun ble ønsket velkommen av Toril Lysaker, sjef NID. Statsråden fikk en presentasjon av organisasjonens historie, oppdrag og fremtidsplaner, og hadde refleksjoner rundt viktigheten av standardisering og felles føringer for kompetansekrav og læringsmål knyttet til ID-kontrolloppgaver. Statsråden uttrykte at det er positivt at NID tar en internasjonal lederrolle på ID-feltet.

Lysaker understreket behovet for at både offentlig og privat sektor forbedrer sitt ID-arbeid og fremhevet potensialet for bedre samarbeid på tvers. Seksjonssjef ID-person, Zybelin Beck viste til at vi i Norge er heldige som har hatt, og har, politisk ledelse som har sett viktigheten av sikker ID, noe som gjenspeiler seg i målkrav og strategier til underliggende etater. Dette har ført til at vi har flere ekspertmiljøer med høy kompetanse, og at Norge er ledende innen fagfeltet. Ekspertmiljøene er fragmentert og en mer helhetlig tilnærming vil gi bedre ressursutnyttelse og økt kvalitet. Beck viste til viktigheten av at Norge fortsatt setter fokus på ID, og arbeidet må styrkes ytterligere gjennom blant annet internasjonalt og nasjonalt samarbeid for å sikre deltakelse og kompetanse i et fagfelt under rivende utvikling.

Tone Opdahl og Per Haddal, seksjonssjef for henholdsvis ID-skolen og ID-dokument, diskuterte fremtidige misbrukstrender og hvordan jobber for å bygge kapasitet i politidistriktene og utlendingsforvaltningen for øvrig, i form av kompetanseheving, verktøy og bistand. Opdahl annonserte at vi snart vil lansere et ansiktssammenligningskurs, noe som er svært etterspurt hos våre brukere, blant annet fordi imposter er den raskest økende misbrukstrenden på europeisk nivå. Haddal vektla at NID jobber med å styrke førstelinjen på ID-kontroll, ved hjelp av tett kontakt med andrelinjen.


Justisministeren fikk se norske pass under UV-lys.

Analytiker Emilie Hermansen fortalte at NIDs etterretningssamarbeid med Kripos har bidratt til å belyse ID-misbruk på en bedre måte enn tidligere, og at samarbeidet ser det som sannsynlig at vi kan forvente en økning i misbruk av underlagsdokumenter i 2023 og fremover.

Etter møtet fikk statsråden en omvisning på vårt dokumentlaboratorium, og en introduksjon i hvordan vi konkret jobber med å avdekke falske ID-dokumenter.