Nå kan du melde deg på årets ID-dag

15. november arrangerer Nasjonalt ID-senter ID-dagen 2022. Her kan du lese mer om programmet og melde deg på.
Publisert: 27.09.2022
NasjonaltIDsenter_illustrasjon_450x300.jpg

(Over: Nasjonalt ID-senter ønsker velkommen til ID-dagen 2022. Illustrasjonsbilde: Nasjonalt ID-senter.)

15. november arrangerer Nasjonalt ID-senter ID-dagen 2022. I år vil konferansen sette søkelys på hvordan vi kan forebygge ID-misbruk i samfunnet. ID-dagen 22 holdes på Quality Hotel Hasle Linie kl 09.00-16.00.

Du vil blant annet kunne høre hva Utlendingsdirektoratets Frode Forfang har å si om ID og migrasjon, om Digitaliseringsdirektoratets arbeid med ny e-ID-strategi i offentlig sektor og arbeidet med nasjonale ID-kort for utlendinger. Endelig program kommer senere. 

Foreløpig program for dagen:

08:00-09:00: Registrering

09.00: Velkommen  
Toril Lysaker, Nasjonalt ID-senter

Dagens konferansier: Wenche Bjørngaard

Del 1 – Status for ID-Norge

09.15: ID og migrasjon.
Frode Forfang, Utlendingsdirektoratet

09.35: Ny eID-strategi i offentlig sektor
Tor Alvik, Digitaliseringsdirektoratet

10.00: Nasjonale ID-kort for utlendinger
Annar Bohlin-Hansen, Politidirektoratet

10.20-10.40: Pause

10.40: Produksjon av falske ID-dokumenter i Norge
Emilie Hermansen, Nasjonalt ID-senter og Thomas Døhli, Kripos

11.05: Serieproduksjon av falske rumenske ID-kort
Emilie Hermansen, Nasjonalt ID-senter og Thomas Døhli, Kripos

Del 2 – Kunnskap og verktøy

11.25: Angrep på biometrisystemer - Status og fremtidige muligheter
Frøy Løvåsdal, Politidirektoratet

12.00-13.00: Lunsj 

13.00: Ansiktssammenligning – Nyhet fra Nasjonalt ID-senter 
Cathrine Fari, Nasjonalt ID-senter

13.25: Interoperabilitet prosjektet (en del av EUIS Programmet) - hva blir nytt? 
Arne Falla, Politiets IT-enhet

13.50: Nye løsninger for personregistrering og ID-avklaring i utlendingsforvaltningen
Raffaele Angius, Utlendingsdirektoratet.

14.15-14.35: Pause 

Del 3 – Koordinering og samarbeid på ID-området

14.35: Status for tverretatlig samarbeid på ID-området i Norge og i Norden

Northern ID-network

Toril Lysaker

ID-nettverket

Knut Øvregård

KOID

Marianne Henriksen

Partnerskap for migrasjon

Knut Holm

15.20: Under planlegging

1545: Avslutning

 

Sted: Quality Hotel Hasle Linie, Bøkkerveien 15, 0579 Oslo.

Dag: Tirsdag 15. november 2022 kl. 08-16

Påmeldingsfrist: 1. november 2022.