Stor økning i antall misbrukte norske dokumenter

En ny rapport om ID-misbruk viser en kraftig økning i avdekkede misbruk av norske ID-dokumenter.
Publisert: 15.11.2022
Bilde av en person i et laboratorium

(Over: Illustrasjonsbilde, Nasjonalt ID-senter.)

Nasjonalt ID-senter og Kripos har samlet inn og analysert tallene fra 2021, for misbrukte identitets- og underlagsdokumenter i Norge, og misbrukte norske dokumenter i utlandet.

Tallene stammer fra politiet og andre sentrale aktører i utlendingsforvaltningen. I likhet med 2020 har den reduserte mobiliteten og kontrollvirksomheten som følge av pandemien påvirket omfanget av ID-misbruket, og det er derfor svært lavt sammenlignet med tidligere år. Det er likevel interessante funn og utviklinger på området som kan oppsummeres i følgende hovedpunkter:

  • I 2021 var hvert tredje avdekkede dokument angivelig utstedt av norske myndigheter. Hele 190 norske dokumenter ble avdekket misbrukt dette året, og det tilsvarer en økning på 54,5 prosent sammenlignet med 2020.
  • Andelen totalfalske dokumenter sank fra 56 prosent i 2020 til 48 prosent i 2021. I samme periode økte antallet ekte dokumenter misbrukt av impostere («look alikes») fra 16 prosent til 20 prosent.
  • Totalt ble 567 identitets- og underlagsdokumenter avdekket og rapportert misbrukt. Sammenlignet med tallene for 2020 markerer dette en minimal nedgang på 1,6 prosent i antall avdekkinger.

- Økningen vi har observert kan i stor grad knyttes til at vi nå har innsikt i misbruk som registreres i politiets registre, og at rapporteringen har forbedret seg over de to siste årene, sier Emilie Hermansen i Nasjonalt ID-senter. Vi ser at mange av misbrukene av norske dokumenter skjer i utlandet og i politidistriktene, og dette var former for misbruk vi ikke kjente til tidligere. Det betyr nok dessverre at disse misbrukene alltid har funnet sted, men at vi ikke har strukturert den tilgjengelige informasjonen tidligere og derfor ikke kjent til omfanget av det, fortsetter hun.

Mange av dokumentene som blir misbrukt, og da særlig norske pass, er ekte dokumenter som enten er forfalsket eller som er misbrukt av personer som utgir seg for å være andre (imposter). Vi vet jo at tusenvis av norske pass blir meldt tapt årlig, og nå kan vi også vise at disse dokumentene i aller høyeste grad blir misbrukt av personer som tilretteleggende faktor for irregulær migrasjon og bedragerier. Vi har også observert at det benyttes kopier av norske pass i svindelsaker som foregår digitalt, så det er viktig at vi øker bevisstheten rundt deling av kopier av ID-dokumentene våre.

Rapporten kan du laste under "Publikasjoner"