Internasjonale ID-eksperter møttes i Norge

Ledere fra de fire organisasjonene i Northern ID-Network (NIN) møttes nylig hos Nasjonalt ID-senter i Oslo for å diskutere status for samarbeidet, nye initiativ og fremdrift for nettverket.
Publisert: 01.12.2022
NIN.jpg

Northern ID-Network ble etablert i 2019, og består av det danske Nationalt ID-Center, svenske Migrasjonsverket, nederlandske Immigration and Naturalisation Service og det norske Nasjonalt ID-senter. Organisasjonene er ulike i størrelse og organisatorisk oppheng, men har mange like oppgaver og roller innenfor ID-området.

Organisasjonsstrukturen i nettverket er bygget opp rundt en ledergruppe og flere undergrupper. Sverige overtar nå formannskapet i nettverket, etter at Norge har hatt formannskapet siden 2020.

NIN skal legge til rette for utveksling av kunnskap, erfaringer og beste praksis mellom ID-eksperter. Nettverket deler informasjon uformelt, og samarbeider når det er hensiktsmessig. Et positivt resultat er harmonisering av beste praksis og prosedyrer innenfor ID-feltet.

Typiske samarbeidsområder er arbeid med kvalitetssystemer, utveksling av informasjon under kritiske hendelser som berører involverte land, informasjonsinnhentingsreiser, utvikling av læringsprodukter og lignende.

Toril Lysaker, sjef for Nasjonalt ID-senter, konkluderer med at nettverkets samarbeid på tvers av landegrenser så langt har vært vellykket, også under tøffe år med pandemi.

– Vi deler erfaringer og tips og råd når det gjelder kvalitetssikringsarbeid ved for eksempel dokumentlaboratoriene, sier Lysaker. Vi har utviklet sjekklister i fellesskap, og vi utvikler læringsprodukter og deler kompetanse innenfor dokumentgransking. Vi deler informasjon om hvilke land vi skal prioritere å hente informasjon fra, vi samarbeider om reiser, og vi deler informasjon i etterkant av reiser. Vi deler også kunnskap ved å inkludere hverandre i kurs og webinarer. Dette er ressursbesparende, relasjonsbyggende i flere dimensjoner, og det kommer samfunnet i respektive land til gode, avslutter Lysaker.