Dette skjedde på ID-dagen 22

Publisert: 24.11.2022
DSC02915.jpg
Nasjonalt ID-senter arrangerte ID-dagen 22  den 15. november på Quality Hotel Hasle Linie. Vi vil snart gjøre opptak av flere av presentasjonene fra konferansen tilgjengelig for innloggede brukere på www.nidsenter.no.

Dette skjedde på ID-dagen 22

Sjef i Nasjonalt ID-senter (NID) Toril Lysaker ønsket 230 deltakere fra politiet og utlendingsforvaltningen velkommen, før hun ga ordet til dagens konferansier; kommunikasjonssjef Wenche Bjørngaard i Nasjonalt ID-senter. Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet John-Erik Vika åpnet formelt konferansen, og han la vekt på at ID-misbruk muliggjør mange ulike former for kriminalitet og samfunnsmessige utfordringer, og roste Nasjonalt ID-senter for å ha satt søkelyset på forebygging av ID-misbruk.

DSC02876.jpg

(Toril Lysaker og John Erik Vika)

Del 1 av konferansen handlet om status for ID-Norge, og ble innledet av Frode Forfang, direktør i Utlendingsdirektoratet (UDI). Han fortalte hvordan oppmerksomheten rundt ID stadig har økt siden begynnelsen av 2000-tallet, og hvordan saksbehandlingen i sektoren påvirkes av dette. Særlig bruken av biometri har ført til store endringer i utlendingssaker.

(Tor Alvik)

Tor Alvik, fagdirektør i Digitaliseringsdirektoratet, presenterte så ny e-ID-strategi i offentlig sektor. Annar Bohlin-Hanssen og Marit Nordsveen Bjørndal i Politidirektoratet la frem status for nasjonale ID-kort for utlendinger og Emilie Hermansen fra NID og Thomas Døhli fra Kripos fortalte om resultater fra etterretningssamarbeidet mellom Kripos og NID.

Del 2 på konferansen omhandlet kunnskap og verktøy på ID-området, og ble innledet av Frøy Løvåsdal i Politidirektoratet. Hun viste blant annet hvilken risiko morfing utgjør, før Cathrine Fari i Nasjonalt ID-senter viste frem kurs for ansiktssammenligning, som snart vil  bli tilgjengelig på Nasjonalt ID-senters portal. Arne Falla fra Politiets IT-enhet presenterte nytt fra interoperabilitetsprosjektet, og Raffaele Angius i UDI viste hvordan nye løsninger personregistrering og ID-avklaring i utlendingsforvaltningen kan gi enklere og bedre brukeropplevelser.

DSC02990.jpg

(Raffaele Angius)

Tredje og siste del av konferansen omhandlet koordinering og samarbeid på ID-området. Her fikk deltakerne en gjennomgang av de viktigste nettverkene for tverretatlig samarbeid på ID-området i Norge og Norden. Knut Øvregård ved NID fortalte om hvordan Norge mangler en helhetlig id-forvaltning, og hvordan ID-nettverket muliggjør bedre samhandling på tvers. Marianne Henriksen fra Skatteetaten presenterte KOID, og Toril Lysaker forklarte hvordan ID-samarbeidet mellom Norge, Sverige, Danmark og Nederland fungerer i Northern ID-network. Knut Holm i UDI avsluttet konferansen med å snakke om Partnerskap for migrasjon. Dette er et samarbeid mellom Politiets Utledningsenhet, Nasjonalt ID-senter og UDI, hvor formålet er kompetanseutvikling i etater til å håndtere utfordringer, skape bedre forståelse om samarbeid rundt ID-arbeid, skape plattform for dialog, og tettere samarbeid for retur.