Dette får du høre om på ID-dagen 2022

Årets ID-dag er delt opp i tre deler, og noen av Norges fremste ID-eksperter vil holde innlegg i hver del. Dette er noe av det du kan få med deg på ID-dagen 22.

I første del tar vi temperaturen på ID-arbeidet i Norge. Hva skjer? Hva er status etter at rapporten for gjennomgangen på ID-området ble publisert? Her vil du blant annet få høre direktør i UDI Frode Forfang holde innlegg om ID og migrasjon, og du vil også få høre nytt om produksjon av falske dokumenter.

Foto: UDI. Bilde av Frode Forfang, direktør i UDI
Frode Forfang, direktør i UDI.
Foto: UDI

Del to handler om kunnskap og verktøy. Hvilke praktiske og digitale verktøy er tilgjengelig for å styrke ID-arbeidet? Hva er under utvikling? Hvilke nye tiltak finnes eller er på gang i de ulike etatene? Noe av dette vil Frøy Løvåsdal fra Politidirektoratet ta for seg når hun skal fortelle om bruken av biometri ved grensekontroll, og Arne Falla ved Politiets IT-enhet vil fortelle om interoperabilitetsprosjektet.

Til slutt ser vi på koordinering og samarbeid på ID-området. Hvordan setter vi krav til kontrollnivå? Hva vet vi om andre etaters ID-kontroll? Hvordan bruker vi erfaringene i forbindelse med Ukraina? Her vil blant annet leder for Nasjonalt ID-senter, Toril Lysaker, fortelle hvordan vi kan dele erfaringer, kunnskap og ekspertise over landegrensene, og fagdirektør i Digitaliseringsdirektoratet, Tor Alvik, vil greie ut om utfordringer innen identitetsforvaltningen, og hvordan vi kan løse dem.

Bilde av Toril Lysaker, leder av Nasjonalt ID-senter
Toril Lysaker,
leder i Nasjonalt ID-senter

 

ID-dagen avholdes på Quality Hotel Hasle Linie 15.11.2022

08:00-09:00: Registrering

09.00: Velkommen  
Toril Lysaker, Nasjonalt ID-senter

Dagens konferansier: Wenche Bjørngaard

Åpning av konferansen:

Statssekretær John-Erik Vika, Justis- og beredskapsdepartementet

Del 1 – Status for ID-Norge


09.20: ID og migrasjon.
Frode Forfang, Utlendingsdirektoratet

09.40: Ny eID-strategi i offentlig sektor
Tor Alvik, Digitaliseringsdirektoratet

10.00: Nasjonale ID-kort for utlendinger
Annar Bohlin-Hansen og Marit Nordsveen Bjørndal, Politidirektoratet

10.25-10.45: Pause

10.45: Produksjon av falske ID-dokumenter i Norge
Emilie Hermansen, Nasjonalt ID-senter og Thomas Døhli, Kripos

11.10: Serieproduksjon av falske rumenske ID-kort
Emilie Hermansen, Nasjonalt ID-senter og Thomas Døhli, Kripos

 

Del 2 – Kunnskap og verktøy


11.30: Angrep på biometrisystemer - Status og fremtidige muligheter.

Frøy Løvåsdal, Politidirektoratet

12.00-13.00: Lunsj 


13.00: Ansiktssammenligning – Nyhet fra Nasjonalt ID-senter 
Cathrine Fari, Nasjonalt ID-senter

13.30: Interoperabilitet prosjektet (en del av EUIS Programmet) - hva blir nytt? 
Arne Falla, Politiets IT-enhet

13.55: Nye løsninger for personregistrering og ID-avklaring i utlendingsforvaltningen

Raffaele Angius, Utlendingsdirektoratet.


14.20-14.40: Pause 


Del 3 – Koordinering og samarbeid på ID-området


14.40: Status for tverretatlig samarbeid på ID-området i Norge og i Norden

Northern ID-network

Toril Lysaker, Nasjonalt ID-senter

ID-nettverket
Knut Øvregård, Nasjonalt ID-senter

KOID

Marianne Henriksen, Skatteetaten

Partnerskap for migrasjon

Knut Holm, Utlendingsdirektoratet

1530: Avslutning