Nytt om afghanske ID-dokumenter

Gikk du glipp av webinaret om afghanske ID-dokumenter? Her kan du se noen av høydepunktene og video fra arrangementet.
Publisert: 23.09.2021
Skjermdump_presentasjon_afghanske_id-dokumenter.jpg

(Over: Illustrasjonsbilde fra ID-basen.)

21. september arrangerte Nasjonalt ID-senter webinar om afghanske ID-dokumenter. På foredragsholdernes agenda sto blant annet mer om utstedelse og tilgjengelighet av ID-dokumenter ved utenriksstasjonene, ting å være oppmerksom på når det gjelder afghanske ID-dokumenter, utviklingstrekk i 2021 samt litt om dokumentsituasjonen for afghanere i nærområdet.

Drøyt 150 deltakere sluttet seg til arrangementet, hvor Nasjonalt ID-senters Erlend Stokstad Haarr og Ed van Arragon ga en generell gjennomgang av de viktigste ID-dokumentene i Afghanistan. Til stede var blant annet ansatte i politiet, UDI, UNE.

Som registrert bruker av Nasjonalt ID-senters fagportal, kan du logge deg inn og se opptak fra webinaret her

Webinaret ble innledet av Bjørn O. Pettersen, spesialutsending for utlendingssaker ved ambassaden i Ankara. Deretter gikk Erlend Stokstad Haarr og Ed van Arragon i gang med å belyse følgende temaer:

  • Etter Talibans maktovertakelse 15. august 2021 er kontorer i Afghanistan som utsteder pass, tazkera (ID-bevis) og andre ID-dokumenter stengt. Afghanske utenriksstasjoner utsteder per dags dato ikke pass eller tazkera til afghanske borgere i utlandet

  • Det er usikkerhet knyttet til hvilke myndighetsorganer som fremover vil utstede ID-dokumenter. Det er imidlertid grunn til å tro at de nåværende passkontorene og kontorene tilhørende NSIA etter hvert vil gjenåpne, og at det fortsatt vil være disse kontorene som utsteder dokumenter

  • Det er også usikkerhet knyttet til hvilke dokumenter som kommer til å utstedes fremover. Det er ikke kjent om Taliban ønsker eller planlegger å utstede egne ID-dokumenter

  • I et sannsynlig scenario med økt tilstrømning av afghanske borgere til Norge, forventes det at det i lengre tid fremover vil være dokumenter utstedt før Taliban kom til makten som vil fremlegges. Dermed har kunnskap om de nåværende ID-dokumentene gyldighet

  • En gjennomgang av de viktigste afghanske ID-dokumentene – det vil si pass, e-tazkera og tazkera – og de ulike modellene som eksisterer av disse dokumentene. Søknads- og utstedelsesprosedyrer i Afghanistan og ved afghanske utenriksstasjoner ble diskutert, samt tilgjengeligheten av tazkera og pass i nabolandene Iran og Pakistan

  • Generelt om notoriteten av afghanske ID-dokumenter. Det ble diskutert rundt ulike forhold ved dokumentene og ved utstedelsen av disse som det er særlig viktig å være oppmerksom på, spesielt sett hen til situasjonen etter 15. august 2021

  • Nye rutiner og dokumenter som har tilkommet tidligere i 2021, med særlig fokus på tazkera

ID-basen

Som registrert bruker av Nasjonalt ID-senters fagportal får du tilgangen til flere tjenester, deriblant ID-basen. ID-basen inneholder identitetsrelatert informasjon basert på land, og gjør det enklere for deg å finne frem til identitetsdokumenter og bakgrunnskunnskap som omhandler identitet.

ID-basen finner du her.

Abonnementsordningen - velg hva du vil abonnere på

Vi har også utviklet en abonnementsordning som gir deg anledning til selv å velge hva du ønsker tilsendt informasjon om. Hver gang det publiseres nytt innhold innen en eller flere av innholdskategoriene du er interessert i, vil du motta en epost med dette. Eposten sendes ut to ganger per uke.

Abonnementsordningen og hvordan du benytter denne kan du lese mer om her.