Ny nettside om misbruk av identitet og identitetsdokumenter

Nasjonalt ID-senter har tatt initiativet til å utvikle en nettside som skal gjøre arbeidet med å dele informasjon om ID og ID-dokumenter enklere.
Publisert: 02.09.2021
Large collection of people grouped together to form a question mark

(Illustrasjonsbilde: Getty Images/iStockphoto)

Sammen med flere andre aktører fra politi og utlendingsforvaltning, har Nasjonalt ID-senter nå startet arbeidet med å se nærmere på hvordan arbeidet med å dele informasjon rundt identitet og identitetsdokumenter kan gjøres enklere og mer effektivt.

Det pågår nå et prosjektarbeid som skal se på hvilke muligheter som finnes for å dele slik informasjon på den lukkede delen av Nasjonalt ID-senters fagportal. Siden skal benyttes til å dele aktuell informasjon, statistikk, trender og moduser som går på misbruk av ID og ID-dokumenter.

Prosjektet består av deltakere fra Nasjonalt ID-senter, UDI, UNE, PU og Oslo politidistrikt og blir ledet av Nasjonalt ID-senter. Målet er å levere et løsningsforslag til en slik nettside innen utgangen av året.