ID-basens kart videreutvikles

Nasjonalt ID-senter har startet arbeidet med å videreutvikle og forbedre kartene i ID-basen. Her kan du lese mer om det som kommer.
Publisert: 28.01.2021
Illustrasjonsbilde av ID-basen landside

(Over: Illustrasjonsbilde fra ID-basen.)

Nasjonalt ID-senter har igangsatt arbeidet med å videreutvikle og forbedre kartene i ID-basen, slik at disse i enda større grad møter behovene blant våre brukere i politiet, utlendingsforvaltningen og hos andre sentrale aktører på ID-feltet.

Siktemålet er å gjøre kartene mer informative for våre brukere. Kartløsningen skal være enkel å bruke – den skal være et nyttig og lett tilgjengelig verktøy ved behov for å utføre en rask og effektiv kontroll av personers identitet. Nasjonalt ID-senter har foreløpig utviklet nye, informative kart over Afghanistan, Eritrea og Syria, men vi jobber kontinuerlig med å utvikle kart over flere andre land. Vi ønsker også innspill fra våre brukere om behov for nye kart som ønskes videreutviklet, og om det er informasjon som savnes i dagens kart.

I den nye kartløsningen finner du blant annet sentral informasjon om byer, kjente steder, viktig infrastruktur, fjell, elver, viktige historiske hendelser, fengsler, militærleirer og offisielle bygninger, samt om viktige steder i naboland av betydning for ID-kontroll av det aktuelle landets borgere.

Vi har også utviklet nye ikoner for at brukere skal kunne skille de ulike kategoriene og kartpunktene. Klikker man på ikonet som er knyttet til et bestemt kartpunkt, vil det vises et bilde og mer informasjon, for eksempel hva den historiske hendelsen er knyttet til, viktige opplysninger om byen etc., foruten en referanse til ID-basen, hvor du kan finne ytterligere opplysninger. Dette er nyttig informasjon som kan brukes i en kontroll- og intervjusituasjon, og kan danne grunnlag for spørsmål og samtaler knyttet til identitet/nasjonalitet og tilhørighet.

Kartløsningen benyttet i kombinasjon med et annet av Nasjonalt ID-senters verktøy for ID-kontroll, Faktabanken, gir brukere med behov for å utføre kontroll av en persons identitet solide, tilgjengelige og informative verktøy for å kunne gjøre en effektiv ID-kontroll. Begge verktøyene er integrert i ID-basen.

Har du innspill til Nasjonalt ID-senters kartløsning og/eller konkrete forslag til hvilke land vi skal utvikle kart for? Da kan du sende en epost hit. 

Fakta om ID-basen
  • ID-basen er en del av fagportalen www.nidsenter.no
  • Tjenesten er tilgjengelig for deg som er registrert bruker av fagportalen (krever pålogging)
  • ID-basen består av en database som inneholder identitetsrelatert informasjon basert på land
  • Gjør det enklere for deg å finne frem til identitetsdokumenter og bakgrunnskunnskap som omhandler identitet
  • Finner du her