Vil du jobbe hos oss?

Nasjonalt ID-senter ser etter deg som har lyst til å jobbe med statistikk og formidling til ID-arbeidet i utlendingsforvaltningen, politiet og andre sentrale aktører. Les mer om stillingen her.
Publisert: 21.08.2020
NID_logoUtenlogosetning.png

Nasjonalt ID-senter er et faglig selvstendig ekspertorgan som skal sikre høy kvalitet på ID-arbeidet som gjøres i politiet, utlendingsforvaltningen og hos andre offentlige virksomheter. Vi er 40 medarbeidere og holder til på Tøyen i Oslo. 

En viktig oppgave for Nasjonalt ID-senter er å utarbeide oversikter over trender og metoder knyttet til uriktig identitet og/eller bruk av falske dokumenter. Innhenting, bearbeidelse og sammenstilling av data og informasjon fra offentlige etater som utøver ID-kontroll utgjør en vesentlig del av stillingen. Formålet er å sette etatene i stand til å innrette sin kontrollvirksomhet for å avdekke og forebygge ID-misbruk, men også presentere en situasjonsforståelse av ID-misbruket til beslutningstakere og til politikkutforming.

Her finner du mer informasjon om stillingen og om hvordan du går frem for å søke.

Søknadsfrist: 13. september.