Hva mener brukerne om ID-basen?

Nasjonalt ID-senter har gjennomført en undersøkelse for å lære mer om hva brukerne våre synes om ID-basen. Her er noen av funnene fra undersøkelsen.
Publisert: 24.06.2020
Faktabank_forside.jpg

(Over: ID-basens landsider gir deg et raskt overblikk over hva basen inneholder av informasjon for det enkelte land.)

ID-basen er Nasjonalt ID-senters landdatabase over ID-relatert informasjon. Her finner du et stort utvalg av opplysninger om dokumenter og annen bakgrunnskunnskap som gjør det enklere for deg som jobber med identitet og identitetsfastsettelse.

Nasjonalt ID-senter tilbyr sine tjenester til politi, utlendingsforvaltning og annen, offentlig forvaltning. Et stort antall brukere mottok invitasjon til undersøkelsen, både fra inn- og utland. Av disse valgte to tredjedeler å fullføre sine besvarelser. Dette hjelper oss til å forstå hvordan brukerne oppfatter ID-basen slik den fremstår i dag, samt hva vi kan gjøre for å gjøre basen enda bedre fremover.

Vi har valgt å avvente med å sende undersøkelsen til politiet og utenriksstasjonene for å skjerme de med samfunnskritiske oppgaver under Korona-situasjonen. Politiet vil motta undersøkelsen over sommeren.

Mange godt fornøyd
Noe av det første vi legger merke til når vi går gjennom besvarelsene, er at mange ser ut til å si seg godt fornøyd med ID-basen. 61 prosent av de spurte svarer at de er «svært fornøyd» med basen.

- Det er gledelig å se at så mange er fornøyd med ID-basen.  Det virker ekstra motiverende for alle her hos oss som hver dag jobber for å gjøre ID-basen så god som mulig, sier seksjonsleder Zybelin Beck i Nasjonalt ID-senter.

-Et nyttig verktøy
Undersøkelsen sier også noe om hvordan brukerne våre vurderer ID-basen som verktøy. Tre av fire mener ID-basen er et nyttig verktøy i det daglige arbeidet. Like mange mener basen inneholder de ønskede landene. Vi fikk også en rekke innspill på hvilke nye land brukerne kan tenke seg.

Person- og dokumentkontroll
ID-basen har etter hvert blitt en omfattende database, og dekker i dag hele 26 land. 76 prosent av de spurte sier kontroll av dokumenter er det de benytter ID-basen mest til. Et annet viktig bruksområde er verifisering av informasjon (42 prosent), informasjon om ID-misbruk (37 prosent), landskunnskap (33 prosent) og personkontroll (27 prosent).

Nye faktabanken
I tillegg til arbeidet med å videreutvikle ID-basens innhold, jobber vi også med å legge til ny funksjonalitet som gjør opplevelsen for deg som bruker bedre. I fjor lanserte vi faktabanken, et nytt verktøy for personkontroll som kan danne utgangspunkt for samtaler som omhandler identitet.

Les også: Faktabanken – et verktøy for personkontroll

I undersøkelsen fikk brukerne også anledning til å si sin mening om faktabanken. En tredjedel av dem svarte at de finner faktabanken «svært nyttig», mens enda flere – 39 prosent – vurderer faktabanken som «litt nyttig». Alt i alt er dette gode tilbakemeldinger for et produkt som har vært på markedet et drøyt halvt år, og som vi vil fortsette å videreutvikle i takt med resten av ID-basen. For tiden jobbes det med å utvikle faktabanker for Somalia, Afghanistan og Irak.

Abonner på det du ønsker
Samtidig som faktabanken så dagens lys i fjor høst, lanserte Nasjonalt ID-senter også en ny abonnementsordning. Dette er et nytt verktøy som gjør det enklere for deg som bruker av våre tjenester å motta informasjonen du søker så snart vi legger ut noe nytt. Du finner mer informasjon om abonnementstjenesten i lenken under.

Les også: Her er abonnementsordningen